Dicséretek - MET

Go to content

Main menu:

Dicséretek

Egyházunkról

Meghallgatható, letölthető formátumban, szöveggel, kottával együtt.


Lejátszás
 Cím           Kotta                                         
(a kis ikonra kattintásra külön ablakban nyílik meg,
az oldal alján kereső található)
                                

1. Adj új erőt Urunk!

2. A béke messze tőled

3. A Bibliát ha felnyitod

4. A börtönömnek zárát az Úr nyitotta ki

5. A bűn, a bűn, a bűn

6. Ad ébredést az Úr

7. Adjatok hálát!

8. Adj hálát!

9. A gecsemánei kertből

10. A Golgotán ott szenvedett

11. A keresztfához megyek

12. Aki értem megnyíltál

13. A lelkem a véredben

14. A lelkem vágyva vár

15. A mennybe ment fel Jézusun

16. A mennyben otthonom

17. A mélyből kiáltok

18. Amint vagyok, csak úgy jövök

19. Amint vagyok, sok bűn alatt

20. Amit szívünk esdve kér

21. A nagy mélységből

22. A Szentlelket ne űzzed el!

23. Azért jött Jézus, hogy megkeressen

24. Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma

25. Az éltem Jézus nélküled teljes boldogtalanság

26. Az én időm, mint a szép nyár, menten eljár

27. A menny örök otthona vár

28. Az írás széjjeltépve

29. Azt az éltet vágyom élni

30. Az Úr csodásan működik

31. Az Úr énnékem őriző pásztorom

32. Az Úr szent Bárányára

33. Az üdv, mit Krisztus Jézus ad

34. Ama szép hon felé

35. Áldjad én lelkem a dicsőség örök Királyát!

36. Ami szép volt

37. Áldott légy, mert megváltottál!

38. Áldott örömidő

39. Áll a Krisztus szent keresztje

40. Áll a szikla mindörökké

41. Áradó béke!

42. Bár bűn és kín gyötör

43. Bár szent tüzed lánggal lobogna!

44. Bár térhetnék haza!

45. Bár valóban Krisztus élne!

46. Bízz az Úrban lelkem!

47. Boldog a ház, mely befogadott

48. Boldogság szép hazája

49. Bízom benned, Uram Jézus

50. Bú, gond ekéje szánt

51. Bús sötét éjből

52. Bűneid ha bántnak
 
53. Bűnös vagyok, de hadd legyek tied!
 

54. Csak az Úrnak nagy kegyelme

55. Csak vakhomály a dél is
  

56. Csak zengje, zengje hálánk!
 

57. Csendes éj
  

58. Csendes légy!
 

59. Csillag, égi fényem

60. Csodálva, imádva
 

61. Dicsérlek Téged
 

62. Dicsőség mennyben az Istennek

63. Dicső személyed

64. Dicső Király

65. Egy az Úr, egy a hit
 

66. Egyedül csak Jézus

67. Egyedüli reményem
 

68. Egyetlen forrása minden kegynek

69. Egy forrás van
  

70. Egyszerűen, hitben élj!
  

71. Elég a kegyelmem

72. Eljő az Úr
 

73. Elnémul egyszer énekem

74. Előtted állok
  

75. Eltévedtem, mint juh

76. Elmegyek, hadd megyek
 

77. Erős vár a mi Istenünk
 

78. Ébredj bizonyságtevő!

79. Dicsérje Jézust a világ!
  

80. Él az Úr, én is vele

81. Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be!

82. Élted rövid
 

83. Énekeljünk az Úr szent ajándékirul!

84. Én Istenem, én bűnös ember!

85. Én Istenem, sok nagy bűnöm

86. Én szívem ébredj!

87. Én zörgetek
  

88. Fáradtan, bűnbe veszve
  

89. Fel álmodból!

90. Felfelé repül a lélek

91. Fel, mert az éjjel eljő!
 

92. Fel, mert az irgalom percei múlnak!
 

93. Fenn a mennyben az Úr

94. Feltámadt Jézusomnak
  

95. Fogjad kezem!
  

96. Győzelmet vettél

97. Győzhetetlen, én kőszálam
 

98. Győzött az Isten szent Fia!
  

99. Ha a keresztre néz szemem

100. Ha alig van olajod már101. Ha reggel jókor felkelek

102. Hadd járjak utamon tevéled!

103. Hadd zengjen énekszó!

104. Ha földi munka, baj mind elfogyott

105. Hagyjad a jó Istenre!

106. Ha Isten intő hangja

107. Ha Jézusé vagy, úgy haladj!

108. Ha jő az Úr, mi lesz velem?
 
109. Ha lelkem az Úrban nyugodva pihen
 
110. Halld az angyalujjongást!
 
111. Halld, az ég harangi zengnek!    

112. Halleluja, halleluja!
 
113. Halott maradsz, ha Ő nem hal érted

114. Ha minden veszni látszik

115. Ha szívem néha elszorul

116. Ha utam borítja felhőnek árnya

117. Hazafelé tart szüntelen

118. Haza vágyom

119. Ha zúg az Úrnak Lelke  

120. Hány hívő érte el az égi célt  

121. Hátam mögé!


122. Hideg szívem

123. Hinni taníts, Uram!  

124. Hisszük, meghallgat az Úr  

125. Hittem benned

126. Hívásodra, Uram  

127. Hívtál Uram, hallottam  

128. Hogyha lábam megbotolna  

129. Hogyha zúg a lét viharja  

130. Hogyne dicsérném az Istent  

131. Hol várja a lelket örök nyugalom

132. Hozzám kiálts!

133. Hozzám siess!

134. Hű Jézusom kezébe

135. Hű pásztorunk, vezesd a Te árva nyájadat!

136. Igen Atyám, mert így kedves előtted

137. Így beszélnek

138. Imádom azt a nagy szerelmet

139. Ím, ma az egész égbolt miként nevet

140. Ím, nagy Isten

141. Irgalmas Jézusunk

142. Isten Báránya

143. Isten e világot annyira szerette

144. Isten élő Lelke jöjj!

145. Isten szívén

146. Isten velünk

147. Itt az Isten köztünk

148. Itt állok jászolod felett

149. Itt jövevény vagyok

150. Itt van szívem

151. Itt vándorol a földön
 
152. Jászolágyban ki az ott?
 
153. Jézusból többet hadd vegyek!
  
154. Jézus engem meg nem csalhat
 
155. Jézus engem megtalált
 
156. Jézus én bizodalmam
  
157. Jézus feltámadott
 
158. Jézus, ha rád emlékezünk
 
159. Jézus hív nyájasan
 
160. Jézus hű marad
 
161. Jézus, Istennek Báránya
 
162. Jézus, Jézus, Jézus!
 
163. Jézus, Jézus! Ó mi szép név!
 
164. Jézus, jöjj le győzni végre!
 
165. Jézus legyen jeligénk!
 
166. Jézus menjen utadon!
 
167. Jézus, mindenem a tiéd
 
168. Jézus szolgálókat hív ma
 
169. Jézus nyájas és szelíd
 
170. Jézus Krisztus, Királyom!
 
171. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én
 
172. Jézusról, csak róla mondok éneket
 
173. Jézussal élve mi szép életed!
 
174. Jézus sebeidnek mélye
 
175. Jézus, te égi szép
 
176. Jézus, terád egy gondolat
 
177. Jézus, vezesd gyermeked!
 
178. Jézus vígasságom!
 
179. Jegyezd meg lelkem!
 
180. Jobban tiéd, Uram
 
181. Jókor reggel
  
182. Isten dicsősége
 
183. Isten visz majd tovább
 
184. Jöjj el az élet vízéhez!
 
185. Jöjjetek Krisztust dicsérni!
   
186. Jöjj, Királyom, Jézusom!
 
187. Jöjj, koronázzuk Őt!
 
188. Jöjj lelkem és ne késlekedj!
 
189. Jöjj, ments meg ó Immánuel!
 
190. Jöjj népek Megváltója!
 
191. Jövel Szentlélek Úristen!
 
192. Jöjj szent közelébe!
 
193. Jöjj Szentlélek Úr Isten!
 
194. Jöjj, tárjunk ajtót!
 
195. Jöjj, Úr Jézus, lelkem hő szerelme!
 
196. Keresztfádon, omló vérben
 
197. Kelj útra s hagyd el őshazád!
 
198. Keresztnek népe, fel!
 
199. Imádkozzatok és buzgón kérjetek!
 
200. Ki eljött éretted
 


201. Ki hittel a drága keresztre tekint    

202. Királyi zászló    

203. Ki vagyok én?    

204. Krisztus hívása hangzik

205. Kőszirt a pusztán    

206. Krisztus a keresztfán hullik piros véred    

207. Krisztus az énekem    

208. Krisztus, ártatlan Bárány    

209. Krisztus feltámadt    

210. Krisztus, ki vagy nap és világ    

211. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom  

212. Krisztus Urunknak áldott születésén   

213. Küldd Szentlelked!    

214. Lábaidhoz hullok   

215. Lásd, Uram, leroskadok   

216. Lelkem Megváltója   

217. Lelki próbáimban Jézus légy velem!

218. Leszállt a csöndes este   

219. Légy áldott, Isten!    

220. Légy csendes szívvel!    

221. Légy éber reggel!    

222. Légy szerelmes, hű Uradnak    

223. Lélek, akit bűne bánt   

224. Lélek fuvalma, jöjj!   

225. Maradj velem, mert immár alkonyul!  
 
226. Maradj velem, mert mindjárt este van!    

227. Maranatha, Jézus eljön    

228. Már keresztem vállra vettem   

229. Már összeölelve a földdel az ég  

230. Megfáradt szív   

231. Megleltem a drága, dicső folyamot  
 
232. Megváltómnak keresztjén bizton vagyok   

233. Mely igen jó az Úristent dicsérni!    

234. Mely minket egyesít   

235. Menj elöl, Urunk!   

236. Messze szakadtam   

237. Menj, töröld le könnyed!   

238. Mennyben hangzik a dicséret   

239. Mennyből jövök most hozzátok   

240. Mentsd, aki elmerül!    

241. Még egyszer hív   

242. Mély álmodtól meg kell lelkem válni    

243. Mélyen meghajlok   

244. Mért késel, Jézus?   

245. Miért, hogy Ő?    

246. Míg Jézust nem ismertem  

247. Mily drága nekünk    

248. Mily édes a te neved, Jézus    

249. Mily jó, ha bűntől már szabad   

250. Mily nagy az Úr kegyelmessége!   

251. Minden lépés, amit lépek

252. Mind, Isten teremtménye, fel!

253. Mint a szép hűvös patakra   

254. Mint fáradt vándor a forrásvízhez   

255. Mi tesz bűntől tisztává?   

256. Mondd, még mire vársz?   

257. Mondd, ott lellek a forrásnál?  

258. Mondjatok akármit, Jézusé vagyok  

259. Most még sötét homályon át  

260. Munkára fel, munkára fel!   

261. Nagy irgalomban részesedtem  

262. Nagy Istenem, ha nézem a világot  

263. Nagy Úristen, dicsérünk  

264. Nagy vagy Te, Isten  

265. Ne csüggedj el, kicsiny sereg!   

266. Ne kutassad szenvedésem!  

267. Nem csábít földi kincs  

268. Nem láthat bár e földi szem  

269. Nem látod-é?

270. Ne mondjátok nekem!

271. Nem sújt a törvény  

272. Nem szűnik boldog ajkam ujjongó éneke

273. Nem tudom még, mit hoz e nap

274. Ne rettegj, bármi sújt téged!  

275. Néked szóljon a dal!  

276. Halld, Megváltód hív!  

277. Nincs más, ami úgy fölemel  

278. Nyájas világ  

279. Od’adtam életem  

280. Oly szép a Jézus szent neve!  

281. Ott a messze földön  

282. Ó, Ábrahám Ura  

283. Ó, áldott nap!  

284. Ó, Betlehem kis városa  

285. Ó, csak levél!  

286. Ó, egy a szükséges dolog  

287. Ó, boldog nap!  

288. Ó, fogd kezem kezedbe!  

289. Ó, forrongó, gazdag árja  

290. Ó, hadd szeresselek!  

291. Ó, halld, te zaklatott szív!  

292. Ó, hála az Úrnak  

293. Ó, hogyha tudnád, bűnnek örök foglya  

294. Ó, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm!  

295. Ó, hogy volt idő, mikor még csak magamnak éltem

296. Ó, jertek, zengjünk éneket!  

297. Ó, Jézus, amikor sokan nem járnak teveled  

298. Ó, Jézus, árva csendben  

299. Ó, Jézus, drágább vagy nekem  

300. Ó, Jézusom, mi édesen csendül neved!    


301. Ó, jöjjetek, hívek!    

302. Ó, jöjjetek, kik megterheltettetek!    

303. Ó, jöjjetek, örvendjetek!   

304. Ó, jöjjön el, Urunk, a Te országod!   

305. Ó, mi hű barátunk, Jézus!  

306. Ó, miként fogadjalak?   

307. Ó, nagy Isten, vezess minket!    

308. Ó, ne félj, ne rettegj!   

309. Ó, ne menj el tőlem, Jézus!    

310. Ó, nézd, ajtódnál állok!   

311. Ó, nézd, ki gondtalan bűn útját vígan járod!    

312. Ó, segíts, Jézus!   

313. Ó, Sion, ébredj!   

314. Ó, jöjj szívembe!    

315. Ó, terjeszd ki, Jézusom oltalmazó szárnyad!   

316. Ó, Urunk Jézus, légy velünk!   

317. Ó, vérző, drága szent fej!   

318. Örülj föld és örülj ég!   

319. Pásztorként vezetni nyájad
 
320. Porból kiáltok   

321. Rajta, fel Krisztusért!    

322. Rád tekint már hitem    

323. Rólad szól énekem    

324. Semmi sem kívánok lenni    

325. Semmit ne bánkódjál!    

326. Siessetek, hamar lejár!  

327. Súlyos napokban   

328. Szegény szívünk reménye    

329. Szelíd szemed   

330. Szent bizonyosság    

331. Szent, győzedelmes élet    

332. Szentlélek Isten, üdv és béke    

333. Szent országodat   

334. Szent, szent az Úr!   

335. Szent, szent, szent, szent!   

336. Szent Úrnak és Királynak hű népe, harcra fel!   

337. Szent vagy, szent vagy, szent vagy!    

338. Szerelmes Jézus, vajon mit vétettél?    

339. Szeretni vágyom   

340. Széjjeljártam a világban   

341. Szép rózsabimbó nyílt ki   

342. Szépséges Jézus!   

343. Szíved békétlen   

344. Szívem királya, érted sóvárgok    

345. Szívünk egészen, híven neked adjuk!    

346. Szólj, szólj hozzám, Uram!    

347. Szólj, Uram, mert várok!   

348. Sújtson bár próba   

349. Taníts, Uram, meghajlani!   

350. Tarts vérző oldaladnál!   

351. Te adj, Uram, ma új szívet!

352. Tebenned bíztunk eleitől fogva    

353. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben!   

354. Te légy velem!   

355. Teljesen a tied lettem   

356. Teremtő Istenünk   

357. Testvérek, föl tehát!   

358. Testvérek, lépjünk egyesülve!   

359. Testvérek, menjünk bátran!   

360. Te vagy napvilágom   

361. Tégy foglyoddá, Uram!   

362. Térj magadhoz, drága Sion!   

363. Tiéd az ügy   

364. Tiéd örökre!   

365. Tiéd vagyok, ó, hála nagy nevednek!   

366. Tiszta, égi béke   

367. Tisztítsd meg szíved!   

368. Több szentséget árassz!  

369. Tudom, az én Megváltóm él  

370. Tündöklő hajnali csillag   

371. Tündököl az Úr kegyelme   

372. Uram, maradj velem!   

373. Uram, mindent elhoztam   

374. Uram, mindent eltékozoltam   

375. Uram, ó, add!   

376. Uram, segíts!   

377. Uram, Te jól ismersz engem   

378. Uram, Te, ki békét ígérsz   

379. Úgy kutattuk a homályban   

380. Úr Jézus, nézz le rám!   

381. Úr lesz majd Jézus mindenütt   

382. Üdvözítőm, drága Jézus   

383. Üres kézzel kell-e mennem?   

384. Űzd el a kísértőt!   

385. Nincs helyed Jézus számára?   

386. Úr Jézus, szent örömmel vígan dicsérhetünk  

387. Van még hely ott   

388. Van még számomra is bocsánat!   

389. Van örök kincsünk   

390. Vágyol-e elhagyni bűneidet?  

391. Vágyom melletted élni Jézus   

392. Vándor áll ajtód előtt  

393. Vándorutam Jézusommal járom   

394. Várj, ember szíve, lelke!   

395. Zengjen hálaének!   

396. Velem vándorol utamon Jézus   

397. Végig megálld a nagy tusát!   

398. Vigyázzatok!   

399. Világíts nékem, Jézus!   

400. Vonj öröm és búbánaton át!   

401. Vonj, Uram, vonj engemet!   

402. Záporként hull majd az áldás
   
403. Add ide szívedet!    

404. Adjunk hálát, hálát!   

405. Beteg szívem vár   

406. Dicsének teljes életem   

407. Egykor a bűn rabja volt éltem   

408. Eldőlt a szívemben   

409. Előttem tárva egy kapu   

410. Fáradt vándor   

411. Fényben, sötétben látom   

412. Hívtál Uram, megyek    

413. Hogyha kél a hajnal   

414. Holnap talán az ajkad néma már   

415. Hull esőd, Úr Jézus   

416. Igéje szól, Igéje hív   

417. Később érted meg ezt  

418. Kicsiny Betlehemben    

419. Koronát, trónust odadott Jézus  

420. Magára vette   

421. Majdnem megtértél   

422. Már itt ragyog   

423. Messzi hang csendül feléd   

424. Még utam ködbe vész   

425. Mindenem Jézus, mindenem   

426. Mintha szárnyon szállna   

427. Mutasd meg, hadd lássam!   

428. Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek   

429. Nem a kincset sóvárgom   

430. Nem hagyjuk el a Bibliát!   

431. Nincsen sehol a világon jobb helyem   

432. Nyájasan, gyengéden   

433. Semmim se lenne   

434. Az Úr ma ifjakat hív   

435. Csak vidáman  

436. Égi harsonák, ha zengenek   

437. Föl, barátim!   

438. Fönn a csillagok felett   

439. Jézus akarja   

440. Mily csodás változás   

441. Most, most még ifjú korodban   

442. Öröm van a mennyben   

443. Szívemben öröm dalol   

444. Találsz-e boldog életet?   

445. Zengjen az ének!   

446. Ahol ott van Jézus   

447. Ameddig Jézus él   

448. A mennynek az ablaka nyitva   

449. A sötét világban   

450. Az áldott orvos    

451. Az Úr mindent lát   

452. Csak parittya  

453. Engem szeret Jézusom    

454. Egy kapu, csak egy van   

455. Gyermekek, jöjjetek!   

456. Gyermekhad, zengd!   

457. Gyerünk, nosza hát!   

458. Ha a reggel ránk virrad   

459. Halld, egy bárányt ismerek!   

460. Halld, halld! Jézus szeret engem!   

461. Halld meg a hívást!   

462. Hallelu, hallelu   

463. Hallottad-e már?   

464. Hallottuk, az Úr beszél   

465. Hivő hitem, kis mécsem   

466. Hogyha Jézus újra eljő   

467. Jézus a jó pásztor   

468. Jézus erre jár   

469. Jézus, fönn az égben   

470. Jézushoz ha térek, tűnnek a bajok   

471. Jézus kopogtat  

472. Jézus Krisztus erre megy   

473. Jézus szól: világíts!   

474. Jöjj az Úrhoz!   

475. Két kicsi szem   

476. Kimegy a magvető    

477. Kismadárka   

478. Kis szívem, kis szoba
 
479. Kis telefonom van   

480. Kit dicsérek?   

481. Krisztus báránya vagyok  

482. Megy a Pásztor   

483. Mennyből az angyal   

484. Mert a Jézusé vagyok   

485. Messze földön   

486. Mi jó, hogy drága Jézusunk jött   

487. Mi várjuk az Úr Jézust   

488. Ó, jöjjetek mind ide!   

489. Olvasd egyre szent Bibliád!   

490. Ó, mily boldog ember, ki csak az Úrnak él!   

491. Ó, vigyázz, kicsi szem!   

492. Pázsitdombon   

493. Rút volt szívem   

494. Sűrű erdő mélyén   

495. Száz juhocskám   

496. Sziklára rakd a fundamentumot!   

497. Szívemben napsugár, Jézus, te vagy
 
498. Szívünk zengje már!   

499. Szoros kapu, keskeny út  

500. Tudod-e, miért övé a szívem?   

501. Tudod, hogy hány fényes csillag   

502. Van a mennyben egy kis hely   

503. Zákeus oly kicsike ember volt  

504. Drága Uram, áldj meg!  

505. Jézus, küldd most erőd!   

506. Krisztus, a Király   

507. Lássék lelkemben Jézusnak békéje!   

508. Mi hozzád von   

509. Senki sem tanít úgy   

510. Szenvedésben engedelmes  

511. Szólj, Uram, szólj nekem!   

512. Tégy, Uram, engem áldássá!  

513. Uram Isten, siess minket megsegíteni!  

514. Új szívet adj!   

515. A szívem úgy vár   

516. Az Úr a pásztorom   

517. Az Úrnak szóljon énekünk!   

518. Glória szálljon!    

519. Itt az este   

520. Jézus az életem   

521. Jézushoz jöjjetek!   

522. Karácsony ünnepén    

523. Meglátogatta népét   

524. Ne aggodalmaskodjál!   

525. Ne csüggedj, lelkem!   

526. Néked áldozunk   

527. Ó, adj nékünk, Jézus, békét!   

528. Ó, nyissad meg majd nékem!   

529. Szívem örömmel van tele   

530. Szólnak a harangok   

531. Terád vár bús szívem   

532. Úr Jézus, Úr Jézus!    

533. Vége van már a szolgaságnak   

534. Áldj meg minket, Úristen!   

535. Kelj fel, kelj fel, fényes nap!   

536. Adj békét a mi időnkben!   

537. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk   

538. Atyánk, szívünk szárnyal   

539. Én életemnek Istene   

540. Bár ezer nyelvvel zenghetném   

541. Ó, drága kincs, te szeretet   

542. Krisztus Jézus, ím, feltámadt   

543. Szent az Isten   

544. Már nyugosznak a völgyek   

545. Áldó hatalmak oltalmába rejtve


    546. Mit Isten tesz, mind jó nekem  

    547. Örök élet reggele 

    548. A menny Urának tisztelet 

549. Csak halandó


   550. Örvendj, világ!  

551. Mélységes mélyből kiáltok    

552. Szólsz hozzám, Istenem    

553. Ne szállj perbe énvelem!    

554. Adj, Uram, ma új szívet!    

555. Jöjj, ó jöjj, Szentlélek    

556. Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat    

557. Az emberélet tágas, nagy mező    

558. Jézus Krisztus, itt vagyunk    

559. Igazság napja, tündökölj    

560. Szólj hozzám, Jézus    

561. Drága égi kegyelem    

562. Angyalhangok zengenek    

563. Az új esztendőben is    

564. Úr Isten, mily nagy szent neved    

565. Megváltóm él!    

566. Ó, jöjj, teremtő Szentlélek!    

567. Istenem vagy!    

568. Nincs nagyobb, mint Jézus!    

569. Ó, adj olyan hitet nekem!    

570. Az Úr irgalma végtelen    

571. Igéddel áldj meg bennünket!    

572. Drága kereszt a Golgotán    

573. Mit Isten akar énvelem    

574. Csillagfényes éjszakán    

   575. Ez esztendő fordulóján    

576. Tarts meg, Urunk, szent igédben!    

577. Lásd meg a mennyből, Úristen    


 
Keresés
Back to content | Back to main menu