Hírek Archívum 2. - MET

Go to content

Main menu:

Hírek Archívum 2.

2016.05.19. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban május 22-énKis Pesti Beszélgetés


Haraszty István 

Édeske

Kossuth-díjas képzőművésszel


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. május 22-én 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.05.14. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Horváth Irmával és Zalaba Krisztiánnal 05.15-én


Vasárnapi adásunk az önismeret, önfejlesztés játékos tanító módszerével ismertet meg minket.
Moldova Ágnes és Iványi Gábor vendége lesz Horváth Irma és Zalaba Krisztián, 
17 órától a Civil Rádió  Kényes Egyensúly c. műsorában.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.
Az adás fogható az FM98-on, vagy a civilradio.hu oldalon. 
2016.05.13. Könyvbemutató az Írók Boltjában május 17-én


A Wesley Kiadó 
2016. május 17-én 17 órakor
az Írók Boltjában
mutatja be a
Láng György - Ádám István szerkesztette
Alpenjäger hetilap fakszimile kiadását.

A bemutatót emlékezetesebbé teszi:
Benedek István Gábor író, Fekete László főkántor,
Hegedűs D. Géza színművész és
Iványi Gábor lelkész.

Tisztelje meg jelenlétével alkalmunkat! 
Cím: 1065 Budapest, Andrássy út 45.

2016.05.12. Közlemény Elek Lajos nyugalmazott lelkipásztor testvérünknek a mennyei hazába való hazaköltözéséről és temetéséről

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szeretettel emlékezik nyugalmazott lelkipásztorára, Elek Lajosra, aki 1929. szeptember 23-án született Sarkadon, és Urunk mennybemenetele napján hívta haza őt földi szenvedéseiből a Megváltó. Testvérünket az Isten a metodista egyházban hívta el a lelkipásztori szolgálatra. 

Alapítója volt az 1981. október 1-jén elismert Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek. Nyugalomba vonulva Érdre költözött saját otthonába, de amíg erejéből telt, tovább szolgált különböző gyülekezeteinkben és folytatta a börtönmissziót is. Fontosnak tartotta az evangélium írásban való terjesztését is, kedves füzetei, könyvei jelentek meg. Különös tehetsége volt a verseléshez is. Kiváló humorral írt a lelkésztalálkozók krónikásaként verses köszöntő sorokat.Családjával, feleségével, gyermekeivel, unokáival és dédunokáival együtt gyászoljuk.

Legyen áldás testvérünk életművén, adjon az Úr vigasztalást szeretteinek.

Temetése 2016. május 14-én, szombaton, 12.00 órakor lesz Érden, az Ercsi úti temetőben.

A temetés, a család akaratának megfelelően, református szertartás szerint történik.

Iványi Gábor


2016.05.07. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral 05.08-án


Május 8-án, vasárnap 17 órától a Civil Rádió 
Kényes egyensúly c. műsorában 
Iványi Gábor beszél Auschwitzról, holokausztról, egyéni, 
társadalmi, egyházi felelősségvállalásról, Istenről. 

Szerkesztő-műsorvezető: Takács István.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.05.03. A 2015. évi jövedelemadó 1% felajánlásával kapcsolatos tájékoztató
Tisztelt Támogatónk!
 
Eddigi támogatását megköszönve, szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a 2015-ös személyi jövedelemadó bevallással egyidejűleg idén is van lehetőség az egyház részére juttatható 1%-ot a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére felajánlani.

Sajnálatos módon a mostani kormány kifejezett célkitűzésének tekinti, hogy e tekintetben zavart keltsen, és az adózókat a felajánlásban részesíthető szervezetekkel/egyházakkal kapcsolatban bizonytalanságban tartsa.

Teszi ezt annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság ez idáig három alkalommal hozott számunkra kedvező döntést, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig jogerős határozatot arról, hogy egyházunknak a „bevett” egyházakkal megegyező elbírálás alá kell esnie, ugyanazon támogatásokra – pl. a Szja 1% – jogosult, mint az egyházi törvény mellékletében felsorolt egyházak.

Évek óta harcolunk, hogy jogos követeléseinket a Magyar Állammal és az egyes állami szervekkel szemben érvényesítsük, e küzdelmünkben a fent említett bírósági határozatok további jogi alapot nyújtanak.

Ezért szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy támogatása nem hiábavaló, előbb vagy utóbb, de mindenképpen célba ér. Kérjük, hogy a felajánlás tényét részünkre visszajelezni szíveskedjék, hogy ez irányú igényünket az Állammal szemben érvényesíthessük.

Kérjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan az egyházi 1%-ról való rendelkezést tartalmazó adóbevallását ne elektronikusan, hanem papíron, a 0444 technikai azonosító megadásával tegye meg.

Külön szeretnénk felhívni a figyelmét arra az információra, hogy a MET részére felajánlott SZJA 1% csak akkor érvényes technikailag, ha az egyesületeknek ajánlott 1%-ról szóló részt is kézzel töltik ki, és nem az elektronikus kitöltő programból kinyomtatott nyomtatványt használják.

A program generál egy vonalkódot, amely alapján a nyilatkozatot kezelik és feldolgozzák. A vonalkód nem tartalmazza a kézzel beírt adatokat, így azokat nem veszik figyelembe.

Előre is köszönjük, hogy felajánlásával segíti munkánkat, amely hitéleti tevékenységünkön túl a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott mintegy 30 szociális és oktatási intézmény működtetésére irányul.

Iványi Gábor elnök
2016.04.23. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Kulka Janinával és Kulka Jánossal április 24-én


Április 24-én, vasárnap 17 órától a
 Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában 
Iványi Gábor beszélget Kulka Janinával 
és öccsével, Kulka Jánossal, akinek ezúton 
kívánunk mihamarabbi gyógyulást. 
A felvétel egy korábbi beszélgetés (2015. február 1.) 
szerkesztett változata. 
Hallgatható az FM98-on vagy a civilradio.hu 
Elő adás menüpontja alatt. 
Szerkesztő: Takács István. 

Ismétlés 17 órakor és kedden de. 10 órakor. 


2016.04.21. Nyílt levél az Egyesült Metodista Egyháznak (pénzkivonás az izraeli bankokból)
Tisztelt Püspökök, Elnökök, Vezetők és Képviselők!
Kedves Atyák és Testvérek!
 
 
Amint az tudható, Önök az idei év május 10-20 között ülnek össze négyévente esedékes generál konferenciájukra az Oregon állambeli Portlandben. E tanácskozásukon - feltételezésem szerint - szóba kerül az a döntésük is, amit a Magyar Távirati Irodára hivatkozva a hazai zsidóság újságjából, az Új Életből tudtam meg. A tudósítás arról szól, hogy az Egyesült Metodista Egyház kivonta nyugdíjalapja befektetéseit az izraeli bankokból. Tekinthetnénk ezt az ügyet egyszerű, felelős pénzügyi döntésnek is, ha lépésüket nem indokolták volna. Miután azonban ezt mégis - ráadásul a közvélemény számára is megismerhető módon – megtették, ösztönzést érzek arra, hogy nyíltan megszólaljak. Teszem ezt úgy is, mint Izraelt szerető és valamelyest ismerő, sorsáért aggódó és imádkozó lelkipásztor, de akként is, mint egy olyan egyház (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) elnöke, mely ugyan nem tagja az Egyesült Metodista Egyháznak, de gyökereit tekintve a Wesley-örökségen alapíttatott, és némi (főleg felsőoktatási) kapcsolatot ápol a szabadmetodista egyházzal.

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyhangú döntése alapján úgy határoztunk, hogy jelképes összeget helyezünk el és számlát nyitunk izraeli bankokban. Határozottan jelezni akarjuk ezzel azt, hogy biztonságos helynek tartjuk Izraelt. Közvetlen ismereteken alapuló meggyőződésünk, hogy Izrael elkötelezett az emberi jogok mellett, melyek betartása felett az izraeli bíróságok, a szabad sajtó, a véleményformáló értelmiség és pártok, a törvényhozás, de az öntudatos izraeli polgárok is nagyon érzékenyen őrködnek. Hiszünk Izrael Istentől rendelt sajátos szerepében.
 
Szándékom ezzel a nyílt állásfoglalással nem az Önök kioktatása volt, hanem annak megvallása, hogy rendezett viszonyok között kell tartanunk közösségeinkben az Izrael kérdést, és felelősséggel tartozunk az Izraelről való kép tisztességes kialakításáért.

Dr. Iványi Gábor
lelkipásztor

2016.04.21. Iványi Gábor Üdvözlete Pészah alkalmából2016.04.20. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban április 24-én


2016. április 24-én 18 órakor

Prima Primissima díjas Weiner Leó
Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola

Sztán István növendékei
koncertje

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.04.17. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral április 17-én
Ma délután 17 órától a Civil Rádió 
Kényes Egyensúly c. műsorában Iványi Gábor 
beszélget a drog használatáról és attól való 
szabadulásról Puy Tamással, az ArtEra Alapítvány 
programvezetőjével, egykori szerhasználóval és 
dr. Funk Sándor addiktológus szakorvossal. 

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.
Az adás fogható az FM98-on vagy a civilradio.hu oldalon. 
2016.04.09. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Sándor Máriával április 10-én


Sándor Mária tevékenységét, munkáját és az április 15-re 
meghirdetett akcióját támogatandó úgy döntöttünk, 
hogy április 10-én, vasárnap (az eredeti tervtől eltérő módon) 
a vele készített interjút ismételjük 17 órától a
Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában. 
FM98 vagy civilradio.hu Élő adás. 
Mondanivalója ugyanolyan aktuális, egyebekben 
az alább olvasható tudnivalók érvényesek.Az elhangzó műsor egy március 6-i interjú szerkesztett változata, 
melyben szó esik éhezésről, hazugságról, ki nem fizetett 
túlórákról és megalkuvásról. 
Szerkesztő: Iványi Margit. 
A műsor készítésében részt vett: Takács István. 
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor FM98 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpontja alatt.

2016.04.05. Új magiszter magazinunk honlapunkon is elérhető


Honlapunk bővült a negyedévente megjelenő
újságunk, az Új magiszter - A Wesley-pedagógusok és -diákok életmód- és iskolamagazinja -
korábbi digitális példányaival, amelyek megtekinthetők, letölthetők új, külön menüpont

2016.04.01. Felhívás a menekültekkel szembeni emberségesebb bánásmódért
Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy haladéktalanul térjen vissza azokhoz az emberséges elvekhez, melyek alapján hazánk az ENSZ és az Európai Unió tagjává válhatott. Amennyiben a feladattal a helyi hivatalos szervek nem tudnak tisztességesen megbirkózni, úgy azonnal tegyék lehetővé, hogy a civil szervezetek (az ismert Migszol és mások) élelmet, ivóvizet, száraz ruhát, sátrat, takarót és egyebet vihessenek a senki földjén várakozóknak. 
Felhívjuk azon egyházakat is, melyeket a kormány politikai partnereiként elfogad, hogy vallásuk és hitük alapelveit követve, emeljenek szót az emberiesség nevében. 


2016.04.01. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral április 3-án

A Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában április 3-án, 
vasárnap 17 órától Moldova Ágnes beszélget állandó 
beszélgetőtársával, Iványi Gáborral
a drogokról, a droghasználatról, és arról, 
hogy ezek hogyan kapcsolódnak a hajléktalansághoz. 
Az adásban megszólal a Fűtött utca vezetője, Farkas Barnabás is.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. 
Fogható: FM98 vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.
(Kép: Chuck Jines/Barcroft India)
2016.04.01. A TASZ Negyedik Pont petíciója


Kérem, olvassák el a Petíciót, és ha egyetértenek a benne foglaltakkal, írják alá, 

és egyben kérem, hívják fel erre környezetük figyelmét is.


Köszönettel és üdvözlettel:
 
Iványi Gábor


2016.03.30. Pedagógus egyórás sztrájk - Iványi Gábor üzenete

Kedves Munkatársaink, Barátaink és Testvéreink!


Pedagógus polgártársaink egyes ismert képviselői azt a nyilvános felhívást tették közzé, hogy ha a kormányzat március 23-áig nem követi meg a jobbító szándékú, és esetenként személyükben is méltatlanul támadott szakembereket és oktatási közösségeket, illetve nem ül le egyeztetni a valóban illetékes személyekkel, akkor holnap, március 30-án, reggel 8 és 9 óra között minden munkahelyen szüntessék be a munkát, vonuljanak a legközelebbi iskolaépület elé, és ott valamilyen látható formában fejezzék ki a véleményüket.

Barátsággal bátorítunk mindenkit arra, hogy éljen a véleménynyilvánítás és a polgári engedetlenség velünk született jogával. A részvétel természetesen önkéntes, a joggyakorlás pedig nem járhat semmiféle retorzióval. Kérjük, hogy az intézmények vezetői maguk határozzák meg a jó ízlés határait és a mások jogait nem sértő megnyilvánulás helyi formáit.

Sorsunk alapvetően a mi kezünkben van, gyermekeink, s velük együtt a mi jövőnk a tét.


Budapest, 2016. március 29.


Iványi Gábor lelkipásztor


2016.03.30. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje április 20-án
Méltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Szabó István - Klaus Mann

Mephisto című filmje

2016. április 20-án 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.30. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban április 17-én
Kis Pesti Beszélgetés


Kaposiné Steurer Emese  tanítóval


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. április 17-én 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.30. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. április 10-én


Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. április 10-én 16.00 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.03.26. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral március 27-én


A Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában március 27-én, 
vasárnap 17 órától Iványi Gábor lelkész beszél húsvétról, pészachról, 
menekültekről, Máté passióról, halálról és feltámadásról. 
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. 
Fogható: FM98 vagy civilradio.hu Mossst menüpont.

2016.03.24. Húsvéti Üdvözlet2016.03.12. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Sándor Máriával március 13-án


Március 13-án 17 órától a Civil Rádió Kényes egyensúly című műsorában 
Iványi Gábor beszélget Sándor Máriával, 
akit feketeruhás ápolóként ismert meg az ország. 
Az elhangzó műsor egy március 6-i interjú szerkesztett változata, 
melyben szó esik éhezésről, hazugságról, ki nem fizetett 
túlórákról és megalkuvásról. 
Szerkesztő: Iványi Margit. 
A műsor készítésében részt vett: Takács István. 
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor FM98 
vagy civilradio.hu Mossst menüpontja alatt.

2016.03.10. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban március 27-én


2016. március 27-én 18 órakor

Balatoni Péter 
zongoraművész

Húsvéti zongorahangversenye 

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.03.10. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban március 20-án

Kis Pesti Beszélgetés


Gyuricza Péter újságíróval


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. március 20-án 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.10. Márciusi koncertünk Békásmegyeren 19-én
Megbékélés Háza Hangversenysorozat

2016. március 19. szombat 17:00 óra


Dalabai Együttes
hangversenye


Cím: Budapest, Újmegyeri tér
Megbékélés Háza Templom

  


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!


A koncert videófelvétele megtekinthető:2016.03.10. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje március 16-ánMéltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Palotás Katalin/Lakatos Iván

Volt egyszer egy színház című filmje

2016. március 16-án 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.09. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. március 13-ánBábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. március 13-án 16.00 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.02.27. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Ábellel február 28-án

Február 28-án, vasárnap 17 órától a Civil Rádió Kényes egyensúly 
című műsorában a Hétköznapi hősök programról fogunk beszélgetni 
Iványi Ábellel
A program az ország legszegényebb családjait kutatja fel, 
akiket az arra indíttatást érzők célzottan támogathatnak. 
Kik a hősök és miért azok? Hogy dől el, ki méltó 
a támogatásra? Mire van szükségük az embereknek
leginkább? 
Szerkesztő-műsorvezető: Iványi Margit
A műsor készítésében közreműködött: Takács István
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. 
(Meghallgatható az FM98-on vagy a civilradio.hu 
Mosssst menüpontja alatt. 

2016.02.24. Februári koncertünk Békásmegyeren 29-énMegbékélés Háza Hangversenysorozat

2016. február 29. hétfő, 19:00 óra


Gulyás Márta növendékeinek
              kamaraestje


Cím: Budapest, Újmegyeri tér
Megbékélés Háza Templom

  


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

A kamaraest hangfelvétele kattintásra elérhető:


2016.02.23. Könyvbemutató a Wesley Főiskolán: Bartus László új könyve február 25-én

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 
(1086 Budapest, Dankó u. 11.) 
2016. február 25-én 17 órakor kerül sor 

Bartus László: Az Unió első fasiszta állama 
(Válogatott írások 2010-2015) 
 
című könyvének bemutatójára.
 
A kötet a Wesley János Kiadó gondozásában jelenik meg.

A könyvbemutatóra ezúton tisztelettel meghívjuk.
Wesley János Kiadó
           Iványi Miklós               
+36 70 456 33 83
ivanyimiklos@wjlf.hu

2016.02.21. Emlék-Istentisztelet és mécses-gyújtás az újnyilas terror cigány áldozataiért 02.23-án

"Aki gyűlöli testvérét, gyilkos..." (1János 3,1)

Emlék-istentisztelet és mécses-gyújtás az újnyilas terror cigány áldozataiért

Február 23-át, a 2009-ben Tatárszentgyörgyön hidegvérrel legyilkolt Csorba Róbert és 5 éves kisfia, Robika halála az újnáci terror szimbólumává, a roma áldozatok emléknapjává tette. 


Ezen a napon emlékezünk a többi áldozatra is, azokra, akiket a XXI. század első évtizedében cigányságuk miatt gyilkoltak meg: Nagy Tibornéra és Nagy Józsefre (Nagycsécs), Kóka Jenőre (Tiszalök), Balogh Máriára (Kisléta). 

Ebből az alkalomból a Magyarországi Roma Parlament (MRP) és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) közös megemlékezést tart 2016. február 23-án, de. 10-12 óra között Békásmegyeren.

Helyszín:
Megbékélés Háza Templom 1039 Békásmegyer, Királyok útja 297.

Szeretettel várunk mindenkit!

2016.02.15. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban február 28-án


2016. február 28-án 18 órakor

Dobszay Péter 
orgonaművész és

Román Mikola 
hegedűművész 

orgona hangversenye 

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.02.15. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban február 21-én
Kis Pesti Beszélgetés


Gajda Péter polgármesterrel


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. február 21-én 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.02.14. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje február 17-én

Méltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Sidney Lumet 
A zálogos című filmje
2016
. február 17-én 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.02.13. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. február 14-én


Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. február 14-én 16.00 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.01.29. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Erős Mátéval január 31-én


Január 31-én, vasárnap 17 órától Erős Mátéval 
a Wesley János Lelkészképző Főiskola adjunktusával beszélgetünk 
etikáról, teológiáról, kiválasztottságról, Izraelről, magyarságtudatról 
a Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában.
Az adás fogható az FM 98-on vagy a civilradio.hu 
Mossst menüpontja alatt.
Szerkesztő-műsorvezető:Iványi Margit. 
A műsor készítésében közreműködött: Takács István.
Ismétlés 23 órakor valamint kedden de. 10 órakor.


2016.01.22. Kényes egyensúly a Civil Rádióban január 24-én


Január 24-én, vasárnap 17 órától a Civil Rádió 
Kényes egyensúly című műsorában 
Sándor Mária és Ungvári Mihály lesznek Moldova Ágnes 
szerkesztő-műsorvezető beszélgetőtársai.
A műsor hallgatható az FM 98-on vagy a civilradio.hu 
oldal Mossst menüpontja alatt.
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.


2016.01.21. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje január 27-én
Méltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Moldova Ágnes 
Az utolsó védők című filmje
2016
. január 27-én 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.01.21. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban január 31-én2016
. január 31-én 18 órakor a

Finucci Bros Quartett és Rontó Kitty

Gyönyörűt álmodtam c.

hangversenye

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.01.15. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Bagdi Tímeával január 17-én


Január 17-én, vasárnap 17 órától Bagdi Timea szociális munkás 
lesz a vendégünk a Civil Rádió Kényes egyensúly c. műsorában. 
Miért nem lett lelkész? 
Reformátusként mit gondol Hegedűs Lórántról? 
Miért kellene minden teológiának alaposabban 
foglalkoznia a zsidóság megismerésével? 
Mi tartja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
közelében? - Csak néhány az elhangzott kérdésekből.
Az adás fogható az FM 98-on vagy a civilradio.hu Mossst menüpontja alatt.
Ismétlés 23 órakor és 19-én (kedden) de. 10 órakor.
Szerkesztő-műsorvezető: Iványi Margit. 
A műsor készítésében közreműködött: Takács István.

2016.01.06. Januári koncertünk Békásmegyeren 25-én


Megbékélés Háza Hangversenysorozat

2016. január 25. hétfő, 19:00 óra

Horváth Márton Levente

orgonaestjeCím: Budapest, Újmegyeri tér
Megbékélés Háza Templom

  
www.megbekelestemplom.hu

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!2016.01.06. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. janár 10-én


Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. január 15-én 15.30 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.01.04. Megjelent a MET Élet és Világosság januári száma

MINDENNAPI FÉLELMEINK 
Megjelent a MET egyház 
Élet és Világosság c. havilapjának januári száma!
“Az emberektől való félelem tőrt vet; de aki bízik az Úrban, kiemeltetik.” Példabeszédek 29,25
A szám tartalmából: 
- Nem a félelemre (Iványi Gábor) 
- A rémület bűvöletében (MÁ) 
Az önsanyargató királylány (Szabó Ildikó)
 -Félelem a világosságtól (Kovács Judit)
                                                                                      -“Csak Istenben”(Bartus Lászl
                                                                 -“Gyáva népnek nincs hazája” (Schlesinger Hanna) - és más írások.

                                           A lap megrendelhető itt: ev@wjlf.hu Ára: 150 Ft (1800 Ft/év+postaköltség)2016.01.01. Boldog új évet kívánunk!
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1,7)

Kedves Barátaink, Testvéreink!

Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt évben is. Köszönjük támogató cselekedeteiket, szavaikat, gondolataikat, imáikat. Köszönjük kitartásukat, együttérzésüket, nagylelkű adományaikat, mellyel a legrászorultabbakat támogathattuk.
Félelem nélküli, bátor, békés, boldog új esztendőt kívánunk mindannyiuknak!

2015.12.24. Karácsonyi üdvözlet
Kedves Barátaink, Testvéreink, Ismerőseink!
Megköszönve a sok-sok jókívánságot, mi is szeretettel kívánunk mindannyiuknak 
áldott, békés, meghitt ünnepeket!

2015.12.22. NAGY SZÜKSÉG VAN!


Kedves Barátaink, Támogatóink!
Tudjuk, sok a teendő karácsony előtt. Nehezíti a dolgot, hogy mi nem tudunk bevásárlóközpontokban gyűjteni. Ám szegény családjainknak nagy szükségük volna tartós élelmiszerre. Ha tehetik, kérjük járuljanak hozzá, hogy az ünnepeket könnyebbé tegyük számukra. 
Amit leginkább várunk: olaj, cukor, rizs, tészta, keksz, édesség, liszt, krumpli, tej.
Az adományt a Budapest, VIII. kerület, Dankó u. 11. sz. alatt fogadjuk. 
Munkatársaink a 70/459-36-81-es és a 70/382-83-18-as számon várják hívásukat.
Szívből köszönjük!
(A kép illusztráció.)


2015.12.20. Dalabai Jótékonysági Karácsonyi koncert a Wesley Főiskolán 22-én


Kedves Egyháztagunk, Támogatónk!

Szeretnénk meginvitálni egy jótékonysági karácsonyi koncertre, amelyet dec. 22-én, 
este 6 órai kezdettel tartunk a Wesley János Lelkészképző Főiskola 
Kline termében.
Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 11.
Az adományokat az Oltalom Karitatív Egyesület részére gyűjtjük, 
akik a szegények karácsonyára fordítják a befolyt összeget.

Fellép a DALABAI EGYÜTTES.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2015.12.19. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Granasztói Szilviával december 20-án


December 20-án, vasárnap 17 órától Granasztói Szilvia művésztanárral 
beszélgetünk a Civil Rádió Kényes egyensúly című műsorában. 
Témáink között szerepel többek között a hajléktalanok művészköre, 
Karátson Gábor festőművész - interjúalanyunk nemrég elhunyt férje -, 
a virágkötészet a börtönben és természetesen karácsony. 
Szerkesztő-műsorvezető: Iványi Margit. 
A műsor készítésében közreműködött: Takács István.
A műsor fogható az FM 98-on ill. a civilradio.hu oldalon az 
Élő adás menüpont alatt. Ismétlés 23 órakor, ill. 22-én de. 10 órától.


Korábbi adásaink kattintásra elérhetők honlapunkon:

2015.12.12. Kényes egyensúly a Civil Rádióban december 13-án


December 13-án, vasárnap a hanukáról beszélget Darvas István rabbival Moldova Ágnes szerkesztő-műsorvezető 
a Civil Rádió Kényes egyensúly című műsorában 17 órától. 
Az adás fogható az FM 98-on vagy a civilradio.hu 
Élő adás menüpontja alatt. Ismétlés 23 órakor, ill. kedden de. 10 órától.


Korábbi adásaink kattintásra elérhetők honlapunkon:

2015.12.12. Nyilatkozat - Követeljük a MET rehabilitációját!

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében követeljük, hogy fejeződjék be egyházunk módszeres kivéreztetésének igyekezete, és felekezetünket helyezzék vissza az 1990. évi IV. törvény alapján fennállt egyházi jogállásába!

Ezt a rehabilitációt az Alkotmánybíróság a 6/2013 (III.1) számú határozatával, 2012. január 1-jével, elrendelte. Ugyanez a döntés orvosolná mindazon egyházak helyzetét is, melyekről az Emberi Jogok Európai Bírósága – egyházunkhoz hasonlóan - ugyancsak megállapította, hogy alkotmány- és nemzetközi egyezményt sértő módon fosztották meg egyházi státuszuktól. A magyar kormány részleges kárpótlást fizetve a jogsértést elismerte. Elfogadhatatlan viszont, hogy az egyházi törvény jelenlegi, végszavazásra bocsátott (5.) módosításával mindent elkövet azért, hogy a törvénysértő állapotot fenntartsa, és önkényesen korlátozza egyházunk és sorstársaink szabad közösségi vallásgyakorlását.

Követeljük, hogy státuszunkat azon egyházakéhoz hasonlóan rendezzék, melyek helyzete érintetlen maradt, vagy nem kényszerültek teljesíteni egyetlen olyan elvárást sem, melyet velünk szemben folyamatosan, és a jelenlegi törvénymódosítás alapján is támasztanának.

Követeljük, hogy a NAV azonnali hatállyal adja vissza a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 0444 technikai számát, amely a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához szükséges.

Követeljük, hogy a Magyar Állam haladéktalanul térítse meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszának megvonásából származó, ezidáig meg nem térített kárát.

Kelt Budapesten, 2015. december 10-én, az Emberi Jogok Napján

Iványi Gábor
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

2015.12.10. NAV 1% fellebbezés - mintával

Tisztelt Támogatóink!

A NAV most küldi szét azokat a leveleket, melyekben arról tájékoztatja az egyházunk számára (MET 0444) tett felajánlások adózóit, hogy számunkra nem kínálható fel az említett 1 %. Sajnálattal kell kijelentenünk, hogy a hatóság törvénysértő módon jár el. A Strasbourgban részben megnyert perünk eredményeként a Magyar Állam kifizette az elmúlt években visszatartott 1%-os felajánlásokat, elismerve az alkotmánysértést. Csak rosszhiszemű folytatás lehet az, melyben elölről kezdi a hatóság a jogsértést. Mivel a fellebbezés nem költségmentes dolog, kedves támogatóinkat nem akarjuk további anyagi áldozatvállalásra sarkallni, mi magunk pedig több ezer hívünk helyett nem tudjuk a fellebbezés összegét átvállalni. Néhány esetben (az egyház elnöke, gazdasági igazgatója, stb.) a végsőkig vállaljuk a pert, bízva abban, hogy utólag sem vesznek el (ahogyan a strasbourgi döntés is igazolja) a felajánlások.

Mellékelek egy fellebbezés mintát, melyet, aki akar, felhasználhat amennyiben a maga részéről is felháborítónak tartja a NAV döntését, és megengedheti magának azt a furcsa „luxust”, amit ma Magyarországon vállalnia kell annak, aki a jogai érvényesítéséért küzd.

Tisztelettel és hálás köszönettel a felajánlásokért:

Iványi Gábor
MET elnöke


2015.12.10. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban december 20-án


2015. december 20-án 18 órakor a


"IMA" 

Katona Klári 
előadóművésszel
Moldova Ágnes
dokumentarista beszélget

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu

Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2015.12.10. Karácsonyi koncertünk Békásmegyeren december 21-én


Megbékélés Háza Hangversenysorozat

2015. december 21. hétfő, 19:00 óra

A Wesley Schoola Kamarakórus és az

Arco Kamarazenekar

Karácsonyi hangversenyeCím: Budapest, Újmegyeri tér
Megbékélés Háza Templom

  
www.megbekelestemplom.hu

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!2015.12.08. Iványi Gábor Ünnepi üdvözlete


Gyürei - Abaújkéri - Felsődobszai Intézményünk TÁMOP projektje


Gyürei Többcélú Intézményünk

 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0341-es projektjéről:


a pályázat tartalmi összefoglalója:


Az Abaújkéri iskola TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0184-es projektjéről 

tartalmi összefoglalók:

1, Innovatív iskola Abaújkéren 2, Családi Nap 3, Sportnap 4, Innovatív Iskola Felsődobszán

2015.12.08. Meghívó 2015. december 10.


2015.12.08. Gyermekek Karácsonya


Ahogy minden évben tesszük, idén is gyűjtést szervezünk azon gyermekek (és családjaik) számára, akik között megfordulunk. Legnagyobb szükségünk téli ruházatra lenne (cipő, sapka, sál, kesztyű, kabát, csizma, stb.)
Köszönettel fogadunk mesekönyvet, édességet, játékot, kifestőt.
Örülünk a tartós (olaj, cukor, liszt, tészta, tej, konzervek, stb.) és a karácsonyhoz kapcsolódó 
(narancs, alma, mák, szaloncukor, stb.) élelmiszernek.

Köszönettel várjuk adományaikat Budapesten: Dankó u. 11. 1086. (Tel.: 70/459-36-81
E-mail: info@metegyhaz.hu) és Kisvárdán (Tel.: 20/317-82-88, E-mail: ua.)
Aki pénzbeli adománnyal támogatna bennünket, megteheti itt:
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, számlaszám: 11708001-20520380 
(A közleménybe kérjük, írják oda: Gyermekek karácsonya.)
Köszönjük!

2015.12.04. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Farkas Barnabással december 6-án


December 6-án 17 órakor egy Mikulás lesz a vendégünk a Civil Rádió Kényes egyensúly című műsorában. 

Farkas Barnabást a "tetthelyre" is elkísérjük (MÁV telepi iskola), beszélgetünk saját, Mikulással

 kapcsolatos emlékeiről, a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekekről és a hajléktalanokról, 

akiknek ő a Mikulás, valamint megismerkedünk vele kicsit civilben is. 


Az adás az FM 98-on vagy a civilradio.hu Élő adás menüpontja alatt fogható.
Szerkesztő-műsorvezető: Iványi Margit. 
A műsor készítésében közreműködött: Takács István. 
Ismétlés 23 órakor.

Korábbi adásaink kattintásra elérhetők honlapunkon:

2015.12.04. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje 2015. december 16-ánMéltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Luis Oliveros 
Budapest angyala című filmje
201
5. december 16-án 19.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2015.12.04. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2015. december 13-án

Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban
201
5. december 13-án 16 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2015.11.28. Kényes egyensúly a Civil Rádióban november 29-én

A Civil Rádió Kényes egyensúly című műsorában november 29-én, 
vasárnap 17 órától az írásról beszélget Moldova Ágnes 
Móra Ferenc dédunokájával, Vészits Andrea dramaturggal és 
Iványi Gáborral, az Imádság csöndes dögvészért c. kötet szerzőjével.
A műsor fogható az FM 98-on vagy a civilradio.hu oldalon az 
Élő adás menüpont alatt.
Ismétlés 23 órakor.


Korábbi adásaink kattintásra elérhetők honlapunkon:

2015.11.25. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban november 29-én

2015. november 29-én 18 órakor a


Adventi Orgonahangverseny 

Horváth Márton Levente 
zeneszerző, orgonaművész
előadásában

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu

Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


 
 
Keresés
Back to content | Back to main menu