Hírek Archívum - MET

Go to content

Main menu:

Hírek Archívum

2016.08.05. Kényes egyensúly a Civil Rádióban augusztus 7-én Iványi Gáborral

Augusztus 7-én, vasárnap 17 órától 
Moldova Ágnes beszélget állandó beszélgetőtársával, 
Iványi Gáborral a Civil Rádió Kényes Egyensúly című  műsorában. 

A Kényes Egyensúlyban a drogokról, a droghasználatról 
beszélgetünk, és arról ezek hogyan kapcsolódnak a hajléktalansághoz. 
Az adásban megszólal a Fűtött utca vezetője, Farkas Barnabás is.

A műsor az FM 98-on hallgatható, illetve a civilradio.hu oldal 
Élő adás menüpontja alatt. 
Ismétlés 23 órakor és kedden 10 órakor.
Szerkesztő: Moldova Ágnes

2016.08.05. Menekültek támogatásának folyatása: segítségkérés - Iványi Gábor levele
Kedves Barátaink, Testvéreink, Támogatóink!

Korábban már tájékoztatást adtunk arról, hogy a röszkei határnál folytatott segítő szolgálatunk folytatását a határőrizeti szervek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójától beszerzendő engedélyhez kötötték. Állításuk szerint a szerb hatóságok álláspontja volt az, hogy az étel és egyéb osztása a kerítésen kívül még akkor is határsértésnek minősül, ha nem nyúlunk át a képzeletbeli vonalon, egyszerűen csak a hangunk áthatol. Ugyancsak - állítólag – abba viszont beleegyeztek volna, hogy az un. tranzitzónán keresztül haladva, annak kapuján kilépve ott a „bejárat” közvetlen környezetében osszuk adományainkat. Hogy együttműködésünket is bizonyíthassuk, a mellékelt 1. számú levelet küldtem el, dr. Végh Zsuzsanna főigazgató asszonynak, melyre Ő a 2. számú mellékletben csatolt választ küldte. Ebből kiderül, hogy a tranzitzónában kevés a hely, és az oda esetleg belépő szervezetek akadályozhatják „az ott folyó hatósági munkavégzést”, másrészt a zsilipkapu „folyamatos nyitogatása” jelentős biztonsági kockázatot hordoz magában”. Ezekre tekintettel a Főigazgató Asszonynak - mint írta - nem áll módjában a tranzitzónába történő belépésünket engedélyezni.

Szeretnék még egyszer néhány dolgot hangsúlyozni. Az egyik, hogy az un. tranzitzóna lényegében egy szögesdróttal gondosan körüljárt udvar, amelyen belül vannak mobil WC-k, ügyintézésre alkalmas konténerek, szakemberek stb. Az ide bejutottak, különösebb segítségre nem szorulnak. Bízunk benne, hogy ügyüket a hivatalos szervek megfelelően kezelik. Igazán bajban azok vannak, akik a kerítésen kívül bizonytalan ideig várakoznak a két ország közötti területen megtűrt státuszban. Vízvételi lehetőségük a tömeg méretéhez képest csekély, ugyanez mondható el a WC-k számáról és állapotáról. Ide kell mindenképpen egészségügyi és egyéb segítséget eljuttatni. Mindez akkor is kötelességünk, ha az említettek nagyobb részt szerb területen vannak. Amikor a határainkon való áthaladásban méltatlanul korlátozzuk őket, akkor a kialakult helyzetért ugyancsak bennünket terhel a felelősség. A látszat (melyet sajnálok) mindenképpen az, hogy a hatóságok mondvacsinált szempontokkal az elemi humanitárius kötelezettségről tudatosan lemondanak, így igyekezvén távolmaradásra bírni a háború nyomorúságai elől menekülőket. A segítő civilek munkájának elutasítását lábatlankodásra és az ajtónyitogatás kockázataira való hivatkozással komolyságot és felelősséget nélkülöző hozzáállásnak tartjuk.

A munka folytatásának más módjait keressük. Kérjük Támogatóink javaslatait és számítunk változatlanul mindenki segítségére.

Szeretettel, barátsággal,

Iványi Gábor

Budapest, 2016. augusztus 5.
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Honlapja: www.metegyhaz.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/magyarorszagi.evangeliumitestverkozosseg 
Számlaszámunk: 11708001-20520380 OTP Bank Nyrt. 
E-mail: info@metegyhaz.hu 
Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 11. 
Telefon: 06 1 210 5400/219, 133, vagy a 262-es melléken 
Fax: 06 1 577 05 14 2016.08.05. Kedvezmény a pótfelvételizőknek a Wesley János Lelkészképző Főiskolán

Tisztelt Pótfelvételizők!

A felvi.hu-n elérhetők a  Wesley János Lelkészképző Főiskola által a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések.  Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, legkésőbb 2016. augusztus 7-ig lehet, és csak egyetlen képzés jelölhető meg. A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 28-án lezárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is felvételiztek.

A Környezettan (Bsc) szakra emelt szintű érettségi nem szükséges.

A pótfelvételi során kizárólag önköltséges képzések indulnak.

Jelentkezni kizárólag az e-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola a rászoruló és hátrányos helyzetű emberek érdekében vállalt küldetését továbbra is fontosnak tartja. Vállaljuk, hogy alapképzéseinken kedvezményes oktatási lehetőségeket biztosítunk azoknak a hátrányos helyzetű továbbtanulni szándékozóknak, akiknek az anyagi helyzete és az előnytelen kormányzati intézkedések miatt ellehetetlenülni látszik felsőoktatási tanulmányainak megkezdése:

  •  azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű vagy családfenntartó vagy nagycsaládos vagy árva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségéből 90%-os kedvezményt adunk;
  •  azon hátrányos helyzetű hallgatónak, aki hátrányos anyagi helyzetű vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt adunk.
  •  A képzési kedvezményeken túl a Főiskola kedvezményes kollégiumi elhelyezést és étkeztetést tud biztosítani.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Környezettan szakra jelentkezőknek nem kell emelt szintű érettségi.

Jelentkezni a www.felvi.hu honlapon keresztül egy regisztráció után tudnak.
Jelentkezési határidő:  augusztus 7.

A szakirányú továbbképzéseinkről és más képzéseinkről is a www.felvi.hu honlapon illetve a http://www.wesley.hu/kepzes oldalon keresztül tudnak tájékozódni.

A szakirányú továbbképzéseinkre a jelentkezési határidő: augusztus 14.

Jelentkezési lapot a következő oldalról tudják letölteni: http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/jelentkezesi_lap_szakiranyu_tovabbkepzesre.pdf
Kérjük, hogy ezeket az információkat érdeklődő ismerőseikkel is osszák meg.
 
Köszönettel:
Dr. Iványi Gábor
rektor

2016.08.02. Rendőri jelenlét Békásmegyeren, a Megbékélés Háza Templom parókiáján - Iványi Gábor levele
Kedves Barátaink, Támogatóink!

"Az elmúlt héten, július 26-án, kedden három rendőr jelent meg a Budapest, III. kerület Békásmegyer, Királyok útja és Hadrianus utca sarkán lévő Megbékélés Háza Templomunk parókiáján. Azt közölték a kaput nyitó személlyel, hogy Franciaországban, Saint-Etienne-du-Rouvrayban, Rouen egyik elővárosában, egy templomban terroristák meggyilkoltak délelőtt egy idős papot, és túszokat ejtettek. Őket pedig a feletteseik azért küldték, hogy megjelenjenek minden, a körzetükbe tartozó templomnál.
 
Július 31-én, vasárnap reggel 9.00-kor, az istentisztelet kezdetén is bejött a templomkertbe egy szolgálatban lévő udvarias, fiatal rendőr, aki immár az én kérdésemre közölte, hogy felsőbb utasításra jelent meg, biztonsági megfontolásokból. Invitáltam, hogy ha már itt van, vegyen részt az istentiszteleten. Mint mondta, ezt megtiltották neki, és fegyveresen nem is léphet be. 

Jó szívvel állíthatjuk, hogy nélkülözhetetlennek tartjuk a rendőrség munkáját (a vasárnapi istentisztelet keretében imádkoztunk is értük), amennyiben tényleges veszélyekkel szállnak szembe. Fontos, hogy amikor jelzést adunk, megkapjuk azt a segítséget, védelmet, szolgálatot, melynek készségét hazánk rendőrsége állítja is önmagáról és munkájáról. Nem kívánjuk viszont, hogy a velünk való előzetes egyeztetés és megfelelő tájékoztatás nélkül egyszerűen megjelenjenek intézményeinkben, egyházközségeinkben. Híveink első gondolata vasárnap az volt, hogy ez az akció emlékeztet a két háború közötti gyakorlatra, amikor egyes szabadegyházakat egyesületté minősítettek vissza, és istentiszteleteiken, gyűléseiken mindig megjelent egy csendőr, azt ellenőrizendő, nem történik-e valami nemzetellenes tevékenység.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az egyházi státuszától 2012-ben megfosztott egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, szorul-e valamilyen zavartalan működését biztosító eljárásra. A válaszunk határozottan igen! Elfogadhatatlan, hogy az egyházi törvény megváltoztatásával alkotmány- és egyezménysértő módon más egyházakhoz hasonlóan elvették a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség négy évtizeddel ezelőtt kiharcolt és harmincöt éve legálisan megszerzett egyházi státuszát. Elfogadhatatlan, hogy bár a Magyar Alkotmánybíróság a 6/2013 (III.1) számú jogerős határozatával 2012. január elsejei hatállyal helyreállítani rendelte egyházunk törvényes státuszát, ez többszöri felhívásunk, pereskedésünk ellenére sem történt meg. A hatóságok törvénytelen eljárását és az egyházi törvény jogsértő tételeit a Velencei Bizottság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is egybehangzóan kifogásolta, utóbbi a jogaink helyreállításának jogosságát elismerte és kártérítést írt elő számunkra. Ennek a magyar állam csak hosszú huzavona után és részben tett eleget. Bár megállapodásában elismerte követeléseink jogosságát, azt azonban csak vonakodva és csökevényesen teljesítette. Most is határidőn túl húzza az újabb megállapodás végrehajtását, ezzel mérhetetlen terhet róva ránk közfeladataink ellátásában, kiterjedt intézményrendszerünk működtetésében, és arra kényszerítve bennünket, hogy újra a nemzetközi igazságtételi fórumhoz forduljunk. "

Részletek Iványi Gábor leveléből

 


2016.07.30. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral 07.31-én - "A menekülőkért tenni"
Június 4-én Röszkén és Tompán járt Iványi Gábor, 
hogy munkatársaival a menekültek ottani helyzetéről 
tájékozódjon, és ha tud, segítsen.
A Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában 
erről az útjáról számol be július 31-én, vasárnap 17 órától az 
FM98-on vagy a civilradio.hu oldal Élő adás menüpontja alatt.
Beszél arról is, mit szándékozik a menekülőkért tenni a jövőben, 
és elmondja, mit tehet az, aki segíteni szeretne. 
Szerkesztő-műsorvezető: Takács István.
(Fotó: nepszava.hu)
Az adás a június 5-én elhangzott műsor ismétlése.
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.07.23. Kényes egyensúly a Civil Rádióban július 24-én a "betegségügyről"

Július 24-én, vasárnap 17 órától a a "betegségüggyel"
ismerkedhetnek meg a Civil Rádió Kényes Egyensúly című  műsorában. 
Moldova Ágnes és Iványi Gábor vendége lesz Moldova György 
író és Dr. László Imre nyugalmazott kórházi főorvos.
„Mai beszélgetésünk címe, nem egészségügy, hanem betegségügy 
és talán találóbb ez a megközelítése a dolognak, 
hiszen beteg az egészségügyi ellátás maga is… 
hogyan tudna akkor gyógyítani…” I.G.

A műsor az FM 98-on hallgatható, illetve a civilradio.hu oldal 
Élő adás menüpontja alatt. 
Ismétlés 23 órakor és kedden 10 órakor.
Szerkesztő: Moldova Ágnes

2016.07.23. Csendesnapok Nyíregyházán 08.19 - 21-ig
Minden Érdeklődőt Szeretettel Várunk Egyházunk, 
évről-évre hagyományosan megrendezett 
Országos Csendesnapjaira.

„Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?”
(1Mózes 4,9)

Az egymás iránti felelősségről

Helye: Nyíregyháza, Bessenyei tér 10
Ideje: 2016. augusztus 19-21.

Jelentkezés: Jónás Miklós: (06) 70 - 318 - 3540

2016.07.16. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral és Ujhelyi Sándorral 07.17-én

A Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában július 17-én,
vasárnap 17 órától az FM98-on vagy a civilradio.hu oldal
Élő adás menüpontja alatt
Iványi Gábor beszélget Ujhelyi Sándorral
a Vállalkozók Klubja Egyesület elnökével,
a Migration Aid alapítójával.
A műsor a Megbékélés Háza templomban július 3-án
elhangzott beszélgetés rövidített, szerkesztett változata.
Szerkesztő: Takács István.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.07.12. Közlemény a déli határnál bebocsátásra váró menekültek ellátásának helyzetéről
Kedves Barátaink, Támogatóink!

Örömmel tájékoztatom minden kedves Testvérünket, Barátunkat és Támogatónkat, hogy folyó hó 9-én, 
szombaton reggel sikerült újra szót értenünk a déli határőrizet vezető munkatársával arról, hogy 
humanitárius akciónkat folytathatjuk. Az új fejlemény az, hogy segítséget nem kaphatunk, nem kísérnek
bennünket a helyszínre, csak megengedik, hogy átjussunk a szögesdróton, és saját kockázatunkra az 
adományokat kiosszuk. Ezt természetesen megértéssel fogadtuk. Sőt, szombaton, még ahhoz is segítséget 
kaptunk a katonáktól és a rendőröktől, hogy a homoktengeren elakadt mikrobuszunkat átsegítsék egy 
körülbelül 20 méteres szakaszon. A vasárnapi szállítóink már nem számíthattak erre. 

Ezért kérdezzük támogatóinkat, nincs-e valakinél egy használaton kívüli, az autó elejére szerelhető 
és azt akkumulátorról működtethető csörlő

Természetesen a program végeztével megőrzött, megfelelő állapotban visszaszolgáltatjuk 
a tulajdonosnak. A jármű súlya megrakottan kb. 2 és fél tonna.
 
 Az ENSZ becslése szerint 500-600-an várakoznak a kerítés előtt. A jelenlegi kapacitásunkkal 200-300 adag 
meleg ételt tudunk vinni, ezen kívül kenyeret, kockasajtot, két decis szívószálas tejet, gyümölcsöt,
tusfürdőt, játékot, ruhát szállítunk. Az említettekhez hasonló dolgokat szívesen fogadunk Dankó u. 11. 
szám alatti gyűjtőpontunkon. Hálásan köszönjük a MigSzol felajánlását is. Nagyszerű barátaink készek 
raktáraikat megnyitva, saját készleteiket is az érintettek rendelkezésére bocsátani.
 
Köszönöm mindenki hozzájárulását ahhoz, hogy ez a nélkülözhetetlen, emberségünket megkövetelő 
munka folytatódhat. Lehettek olyanok, akik szóltak a megfelelő döntéshozóknak, hogy ne gátolják 
munkánkat. Elképzeljük, hogy laikus vagy tisztelendő, nagytiszteletű és főtisztelendő hívő polgártársaink 
imádkoztak értünk. Mások meg egyszerűen szívből szurkoltak. Az eredményt tekintve minden támogatás 
egyformán értékes és fontos volt. Azért külön hálásak vagyunk, hogy voltak olyanok, akik már a szombati 
hívásra azonnal jelentkeztek, segítettek az étel dobozolásában, szállításában, kiosztásában és az autó 
vezetésében. Változatlanul várunk az önkéntes segítőkre és köszönettel vesszük a felajánlások között az
anyagi támogatást is.
 
Kontakt személyek, elérhetőségeink:
Iványi Éva – koordinátor (tel.: +3670 382 3428)
Donkó Erzsébet – önkéntesek szervezése (tel.: +3670 456 0518)
Borsányi Aranka – adományok fogadása (tel.: +361 577 0500/154)
 
Számlaszámunk:
Oltalom Karitatív Egyesület, K&H Bank Zrt. 10400140-00026699-00000006  
(a megjegyzésbe a „menekültek” jelzést kérjük feltüntetni)
 
Köszönettel, tisztelettel és szeretetettel:
 
Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
 
Budapest, 2016. július 11.
2016.07.09. Kényes egyensúly a Civil Rádióban július 10-én a Wesley Kiadóról

Július 10-én, vasárnap 17 órától a Wesley János Kiadó munkájával 
ismerkedhetnek meg a Civil Rádió Kényes Egyensúly című  műsorában. 
Megszólal Bálint gazda, Benedek István Gábor (BIG), David Baer 
és Iványi Márton,a könyvesbolt vezetője. 
Könyvekről, olvasásról beszélget Iványi Gáborral Moldova Ágnes. 
A műsor az FM 98-on hallgatható, illetve a civilradio.hu oldal 
Élő adás menüpontja alatt. 
Ismétlés 23 órakor és kedden 10 órakor.
Szerkesztő: Moldova Ágnes

2016.07.08. Beszámoló a határon várakozó menekültek között végzett segítő munkáról

Kedves Testvéreim és Barátaim!


A tavalyi évben egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és segítő szervezetünk, az Oltalom Karitatív Egyesület 
folyamatosan részt vett a Szíriából, Afganisztánból és más veszélyeztetett országokból Nyugat-Európa felé menekülő emberek és 
családok megsegítésében. Adakoztak egyházközségeink, adományokat juttattak el szervezetek és személyek bel- és külföldről 
hozzánk, melyek segítségével végig tudtuk kísérni a szenvedő embereket, amíg csak lehetett. Várható volt, hogy a menekültek 
egy részének próbálkozásai az idén is folytatódnak. Ezért még tavasszal néhányszor ellátogattunk a tavalyi helyszínekre, 
főleg a röszkei és a tompai határra. Tájékozódtunk a hírekből és Migszol munkatársaitól is.

Június 6-tól folyamatosan szállítani kezdtük a meleg ételt, melyből átlag napi 120 adag fogyott. Budapesten, a Dankó utcában, a Wesley 
Főiskola konyháján készült a hústalan egytálétel (figyelembe kellett vennünk az esetleges vallási fenntartásokat), így zöldséges rizs, lecsó, 
gyümölcsleves, paprikás krumpli (ez volt a legnépszerűbb), és nagy mennyiségű zöldség (uborka, paradicsom) és gyümölcs (alma, banán, 
barack, később dinnye, stb.) fogyott. De ugyanígy két decis kiszerelésű tejet, ásványvizet, higiéniai eszközöket, csokoládét, kekszféléket és 
pékárut is vittünk nagy mennyiségben. Gondoltunk a gyerekekre is, akik labdát, tollaslabdát és egyéb játékokat (lufi, buborékfújó, stb.) kaptak. 
Szükség volt megfelelő ruházatra is, hiszen nehézségekbe ütközött a mosás és téli ruhában indultak el a menekülők. Naponta indult három-
három  önkéntes Dankó utcai központunkból az éppen aktuális élelmiszeradaggal, amit a határra leérkezve, a magyar határkerítés mentén 
megmaradt kétméteres sávon szállíthattunk be. A végén már csak ezt a csíkot is elzáró szögesdrót felett adhattuk át az ételt. Gyakran fordult 
elő, hogy az éppen ügyeletes határőrökkel vitatkoznunk kellett. Ilyenkor az egyik vezetőt hívtuk fel, aki egészen az utóbbi napokig készségesen 
segített. Volt olyan, aki megmutatta mely szervezeteket engedhetik segíteni. A már korábban említett öt karitatív szervezet alá fel volt írva az 
Oltalom Karitatív Egyesület neve is, de valaki a papíron áthúzta. Mondhatnám, hogy eltűrték a munkánkat egészen e hét keddjéig (5-e). Ekkor 
a határról telefonáltak önkénteseink, hogy nem engedik kiosztani az ételt. Felhívtam a parancsnokot, aki a hétvégéig számított megértő 
türelmünkre, hogy kiderüljön, nem okoz-e a visszatoloncolt menekültek ingerültsége veszélyhelyzetet, és kért, hogy mivel nem tudnák 
megfelelően garantálni biztonságunkat, várjunk néhány napot. Megjegyeztem ugyan, hogy mi soha nem tapasztaltunk semmi 
ellenségeskedést, ellenkezőleg. Ugyanakkor együttműködési készségünket bizonyítandó az elmúlt két napban nem indítottuk el 
munkatársainkat. Segítségre azonban változatlanul szükség van. Kérek ezért minden jószándékú támogatót, segítsenek nekünk, hogy 
munkánkat folytathassuk vagy bátorítsák a karitatív tanácsot, azokat, akik a kormány bizalmát élvezik, hogy hallgassanak a szívükre, a 
lelkiismeretükre, és gyakoroljanak irgalmasságot.
 
Mellékelem (6.számú melléklet) Pintér belügyminiszter június 27-én keltezett válaszát is. Jólesik, hogy a Miniszter megköszöni 
cselekvőkészségünket, és kész támogatni felajánlásunkat. Természetesen azon is munkálkodunk, hogy amennyiben Szerbia területén több 
emberséget és nyitottságot tapasztalunk, ott segíthessük bajba jutott embertársainkat, akiknek erre a támogatásra mindenképpen szükségük 
van.
 
Szükségünk van önkéntes gépkocsivezetőkre, akik alkalmasint készek egy-egy utat elvállalni, olyanokra, akik a csomagolásban, illetve az élelem 
kiosztásában, a szociális munka, az emberség gyakorlása terén bármiben hajlandók segíteni. Természetesen anyagi támogatást is elfogadunk, 
ahogy az elmúlt évben, most is időről-időre részletes el- és beszámolunk.
 
Kontakt személyek, elérhetőségeink:
Iványi Éva – koordinátor (tel.: +3670 382 3428)
Donkó Erzsébet – önkéntesek szervezése (tel.: +3670 456 0518)
Borsányi Aranka – adományok fogadása (tel.: +361 577 0500/154)
 
Számlaszámunk:
Oltalom Karitatív Egyesület, K&H Bank Zrt. 10400140-00026699-00000006  (megjegyzésbe a „menekültek” jelzést kérjük feltüntetni)
 
 Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
  
Budapest, 2016. július 7.
 2016.07.06. Júliusi koncertünk Békásmegyeren 07.25-én


Megbékélés Háza Hangversenysorozat


2016. július 25. hétfő 19:00 óra

Matuz Gergely 
fuvolaestje

Közreműködik: Szakács István (zongora)

Cím: Budapest, Királyok útja 297.
Megbékélés Háza Templom


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!


2016.07.02. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral 07.03-án

A Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában július 3-án,
vasárnap 17 órától az FM98-on vagy a civilradio.hu oldal
Élő adás menüpontja alatt
Iványi Gábor prédikációját hallgathatják meg, 
melynek témája: a szeretet kötelessége és a nevelés fontossága.
A prédikáció a békásmegyeri Megbékélés Háza Templomban 
hangzott el 2016.05.29-én.
Az adásban a Dzsentrió együttes zenéjét hallhatják, 
dicséretek feldolgozásával.
Szerkesztő: Takács István.


Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.06.24. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Moldova Ágnessel és Iványi Gáborral 26-án


Most vasárnap is Moldova Ágnes beszélget állandó 
beszélgetőtársával, Iványi Gáborral. A Kényes Egyensúly
jelen adása a MÁV telepi iskolával foglalkozik, az ott tanuló gyerekekkel 
és az ott tanító pedagógusokkal beszélgettünk
17 órától a Civil Rádió  Kényes Egyensúly c. műsorával
várjuk szeretettel a kedves hallgatókat!

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.
Az adás fogható az FM98-on, vagy a civilradio.hu oldalon. 
2016.06.18. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Fahidi Évával 06.19-én

A Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában június 19-én, vasárnap 
17 órától az FM98-on vagy a civilradio.hu oldal Élő adás menüpontja 
alatt Fahidi Éva kortárs szemtanúval, íróval 
és Holokauszt túlélővel Iványi Gábor beszélget. 
A műsor a június 5-i beszélgetés szerkesztett változata.
Szerkesztő: Takács István.


(Fotó: origo.hu)
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.06.17. Júniusi koncertünk Békásmegyeren 06.27-énMegbékélés Háza Hangversenysorozat


2016. június 27. hétfő 19:00 óra

Endreffy Attila 
orgona- és zongoraestje

Cím: Budapest, Királyok útja 297.
Megbékélés Háza Templom


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!
2016.06.11. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Moldova Ágnessel és Iványi Gáborral 12-én


Most vasárnap is Moldova Ágnes beszélget állandó 
beszélgetőtársával, Iványi Gáborral. A Kényes Egyensúlyban 
a hajléktalanságról, a hajléktalan emberekről beszélgetünk. 
Az adásban megszólal a egy volt utcai 
szociális munkás, Szűcs László is.
17 órától a Civil Rádió  Kényes Egyensúly c. műsorával
várjuk szeretettel a kedves hallgatókat!

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.
Az adás fogható az FM98-on, vagy a civilradio.hu oldalon. 
2016.06.06. A MET nyári táborai

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG
NYÁRI TÁBOROK
 Hejcén - 2016

Idén az alábbi táborainkra lehet jelentkezni:


Gyermek és serdülő (8-14 éves korosztálynak): Július 1 - 8.  Jelentkezési határidő: június 23. 

Jelentkezés: Jónás Miklós: (06) -70 - 318- 3540
Kisifi és ifi (14 fölötti és huszonéves korosztály): Július 9 - 16. 
Jelentkezési határidő: július 2. 

Jelentkezés: Iványi Miklós: (06) - 70 - 456 - 3383

Családos és felnőtt (családoknak és 30 fölötti felnőtteknek): Július 31 - augusztus 7. Jelentkezési határidő: július 24. 

Jelentkezés: Iványi Gábor: (06) - 70- 456 - 8142
Énekes tábor: Augusztus 12 - 19. 
Jelentkezési határidő: augusztus 5. 

Jelentkezés: Iványi Tamás: (06) - 70 - 337 - 1824

Nyíregyházi csendesnapok: augusztus 19-21Cím: Nyíregyháza, Bessenyei tér 10. 4400  
Jelentkezés: Jónás Miklós: (06) 70 - 318 - 3540
(A csendesnapoknak nincs szabott ára, önkéntes adományt köszönettel fogadunk.)


Tudnivalók:

(Áraink közel 10 éve változatlanok.)
Gyerek, tanuló: 20 ezer Ft/tábor
Felnőtt: 25 ezer Ft/tábor
Családos tábor díjai: 0-3 éves korig 300 Ft/nap, 3-16 éves korig 1200 Ft/nap, felnőtt: 1800 Ft/nap.

A táborok költsége (az oda- és visszautazáson kívül) minden, a tábor programjához kapcsolódó költséget tartalmaz.
Jelentkezni, érdeklődni a helyi lelkésznél, a megadott telefonszámokon lehet.

Cím: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Budapest, Dankó u. 11. 1086
E-mail: info@metegyhaz.hu Tel.: (06-1) 577-05-15

2016.06.04. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral 06.05-én
Június 4-én Röszkén és Tompán járt Iványi Gábor, 
hogy munkatársaival a menekültek ottani helyzetéről 
tájékozódjon, és ha tud, segítsen.
A Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában 
erről az útjáról számol be június 5-én, vasárnap 17 órától az 
FM98-on vagy a civilradio.hu oldal Élő adás menüpontja alatt.
Beszél arról is, mit szándékozik a menekülőkért tenni a jövőben, 
és elmondja, mit tehet az, aki segíteni szeretne. 
Szerkesztő-műsorvezető: Takács István.
(Fotó: nepszava.hu)

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.05.25. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban május 29-én2016. május 29-én 18 órakor

Eichinger - Tóth Quartett
Jazz Koncert

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.05.21. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Majtényi Lászlóval 05.22-én


Május 22-én, vasárnap 17 órától a Civil Rádió 
Kényes Egyensúly c. műsorában 
Iványi Gábor beszélget Majtényi László jogtudóssal
arról, hogyan jutott a tengerjogtól az alkotmányjoghoz,
aztán az emberi jogok kérdéseihez.
Szerkesztő: Takács István.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.05.19. Májusi koncertünk Békásmegyeren május 30-án


Megbékélés Háza Hangversenysorozat


2016. május 30. hétfő 19:00 óra

Gulyás Márta 
növendékeinek
kamaraestje


Cím: Budapest, Királyok útja 297.
Megbékélés Háza Templom


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

2016.05.19. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban május 22-énKis Pesti Beszélgetés


Haraszty István 

Édeske

Kossuth-díjas képzőművésszel


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. május 22-én 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.05.14. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Horváth Irmával és Zalaba Krisztiánnal 05.15-én


Vasárnapi adásunk az önismeret, önfejlesztés játékos tanító módszerével ismertet meg minket.
Moldova Ágnes és Iványi Gábor vendége lesz Horváth Irma és Zalaba Krisztián, 
17 órától a Civil Rádió  Kényes Egyensúly c. műsorában.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.
Az adás fogható az FM98-on, vagy a civilradio.hu oldalon. 
2016.05.13. Könyvbemutató az Írók Boltjában május 17-én


A Wesley Kiadó 
2016. május 17-én 17 órakor
az Írók Boltjában
mutatja be a
Láng György - Ádám István szerkesztette
Alpenjäger hetilap fakszimile kiadását.

A bemutatót emlékezetesebbé teszi:
Benedek István Gábor író, Fekete László főkántor,
Hegedűs D. Géza színművész és
Iványi Gábor lelkész.

Tisztelje meg jelenlétével alkalmunkat! 
Cím: 1065 Budapest, Andrássy út 45.

2016.05.12. Közlemény Elek Lajos nyugalmazott lelkipásztor testvérünknek a mennyei hazába való hazaköltözéséről és temetéséről

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szeretettel emlékezik nyugalmazott lelkipásztorára, Elek Lajosra, aki 1929. szeptember 23-án született Sarkadon, és Urunk mennybemenetele napján hívta haza őt földi szenvedéseiből a Megváltó. Testvérünket az Isten a metodista egyházban hívta el a lelkipásztori szolgálatra. 

Alapítója volt az 1981. október 1-jén elismert Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek. Nyugalomba vonulva Érdre költözött saját otthonába, de amíg erejéből telt, tovább szolgált különböző gyülekezeteinkben és folytatta a börtönmissziót is. Fontosnak tartotta az evangélium írásban való terjesztését is, kedves füzetei, könyvei jelentek meg. Különös tehetsége volt a verseléshez is. Kiváló humorral írt a lelkésztalálkozók krónikásaként verses köszöntő sorokat.Családjával, feleségével, gyermekeivel, unokáival és dédunokáival együtt gyászoljuk.

Legyen áldás testvérünk életművén, adjon az Úr vigasztalást szeretteinek.

Temetése 2016. május 14-én, szombaton, 12.00 órakor lesz Érden, az Ercsi úti temetőben.

A temetés, a család akaratának megfelelően, református szertartás szerint történik.

Iványi Gábor


2016.05.07. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral 05.08-án


Május 8-án, vasárnap 17 órától a Civil Rádió 
Kényes egyensúly c. műsorában 
Iványi Gábor beszél Auschwitzról, holokausztról, egyéni, 
társadalmi, egyházi felelősségvállalásról, Istenről. 

Szerkesztő-műsorvezető: Takács István.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. Fogható: FM98, 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.

2016.05.03. A 2015. évi jövedelemadó 1% felajánlásával kapcsolatos tájékoztató
Tisztelt Támogatónk!
 
Eddigi támogatását megköszönve, szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a 2015-ös személyi jövedelemadó bevallással egyidejűleg idén is van lehetőség az egyház részére juttatható 1%-ot a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére felajánlani.

Sajnálatos módon a mostani kormány kifejezett célkitűzésének tekinti, hogy e tekintetben zavart keltsen, és az adózókat a felajánlásban részesíthető szervezetekkel/egyházakkal kapcsolatban bizonytalanságban tartsa.

Teszi ezt annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság ez idáig három alkalommal hozott számunkra kedvező döntést, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig jogerős határozatot arról, hogy egyházunknak a „bevett” egyházakkal megegyező elbírálás alá kell esnie, ugyanazon támogatásokra – pl. a Szja 1% – jogosult, mint az egyházi törvény mellékletében felsorolt egyházak.

Évek óta harcolunk, hogy jogos követeléseinket a Magyar Állammal és az egyes állami szervekkel szemben érvényesítsük, e küzdelmünkben a fent említett bírósági határozatok további jogi alapot nyújtanak.

Ezért szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy támogatása nem hiábavaló, előbb vagy utóbb, de mindenképpen célba ér. Kérjük, hogy a felajánlás tényét részünkre visszajelezni szíveskedjék, hogy ez irányú igényünket az Állammal szemben érvényesíthessük.

Kérjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan az egyházi 1%-ról való rendelkezést tartalmazó adóbevallását ne elektronikusan, hanem papíron, a 0444 technikai azonosító megadásával tegye meg.

Külön szeretnénk felhívni a figyelmét arra az információra, hogy a MET részére felajánlott SZJA 1% csak akkor érvényes technikailag, ha az egyesületeknek ajánlott 1%-ról szóló részt is kézzel töltik ki, és nem az elektronikus kitöltő programból kinyomtatott nyomtatványt használják.

A program generál egy vonalkódot, amely alapján a nyilatkozatot kezelik és feldolgozzák. A vonalkód nem tartalmazza a kézzel beírt adatokat, így azokat nem veszik figyelembe.

Előre is köszönjük, hogy felajánlásával segíti munkánkat, amely hitéleti tevékenységünkön túl a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott mintegy 30 szociális és oktatási intézmény működtetésére irányul.

Iványi Gábor elnök
2016.04.23. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Kulka Janinával és Kulka Jánossal április 24-én


Április 24-én, vasárnap 17 órától a
 Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában 
Iványi Gábor beszélget Kulka Janinával 
és öccsével, Kulka Jánossal, akinek ezúton 
kívánunk mihamarabbi gyógyulást. 
A felvétel egy korábbi beszélgetés (2015. február 1.) 
szerkesztett változata. 
Hallgatható az FM98-on vagy a civilradio.hu 
Elő adás menüpontja alatt. 
Szerkesztő: Takács István. 

Ismétlés 17 órakor és kedden de. 10 órakor. 


2016.04.21. Nyílt levél az Egyesült Metodista Egyháznak (pénzkivonás az izraeli bankokból)
Tisztelt Püspökök, Elnökök, Vezetők és Képviselők!
Kedves Atyák és Testvérek!
 
 
Amint az tudható, Önök az idei év május 10-20 között ülnek össze négyévente esedékes generál konferenciájukra az Oregon állambeli Portlandben. E tanácskozásukon - feltételezésem szerint - szóba kerül az a döntésük is, amit a Magyar Távirati Irodára hivatkozva a hazai zsidóság újságjából, az Új Életből tudtam meg. A tudósítás arról szól, hogy az Egyesült Metodista Egyház kivonta nyugdíjalapja befektetéseit az izraeli bankokból. Tekinthetnénk ezt az ügyet egyszerű, felelős pénzügyi döntésnek is, ha lépésüket nem indokolták volna. Miután azonban ezt mégis - ráadásul a közvélemény számára is megismerhető módon – megtették, ösztönzést érzek arra, hogy nyíltan megszólaljak. Teszem ezt úgy is, mint Izraelt szerető és valamelyest ismerő, sorsáért aggódó és imádkozó lelkipásztor, de akként is, mint egy olyan egyház (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) elnöke, mely ugyan nem tagja az Egyesült Metodista Egyháznak, de gyökereit tekintve a Wesley-örökségen alapíttatott, és némi (főleg felsőoktatási) kapcsolatot ápol a szabadmetodista egyházzal.

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyhangú döntése alapján úgy határoztunk, hogy jelképes összeget helyezünk el és számlát nyitunk izraeli bankokban. Határozottan jelezni akarjuk ezzel azt, hogy biztonságos helynek tartjuk Izraelt. Közvetlen ismereteken alapuló meggyőződésünk, hogy Izrael elkötelezett az emberi jogok mellett, melyek betartása felett az izraeli bíróságok, a szabad sajtó, a véleményformáló értelmiség és pártok, a törvényhozás, de az öntudatos izraeli polgárok is nagyon érzékenyen őrködnek. Hiszünk Izrael Istentől rendelt sajátos szerepében.
 
Szándékom ezzel a nyílt állásfoglalással nem az Önök kioktatása volt, hanem annak megvallása, hogy rendezett viszonyok között kell tartanunk közösségeinkben az Izrael kérdést, és felelősséggel tartozunk az Izraelről való kép tisztességes kialakításáért.

Dr. Iványi Gábor
lelkipásztor

2016.04.21. Iványi Gábor Üdvözlete Pészah alkalmából2016.04.20. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban április 24-én


2016. április 24-én 18 órakor

Prima Primissima díjas Weiner Leó
Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola

Sztán István növendékei
koncertje

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.04.17. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral április 17-én
Ma délután 17 órától a Civil Rádió 
Kényes Egyensúly c. műsorában Iványi Gábor 
beszélget a drog használatáról és attól való 
szabadulásról Puy Tamással, az ArtEra Alapítvány 
programvezetőjével, egykori szerhasználóval és 
dr. Funk Sándor addiktológus szakorvossal. 

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.
Az adás fogható az FM98-on vagy a civilradio.hu oldalon. 
2016.04.09. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Sándor Máriával április 10-én


Sándor Mária tevékenységét, munkáját és az április 15-re 
meghirdetett akcióját támogatandó úgy döntöttünk, 
hogy április 10-én, vasárnap (az eredeti tervtől eltérő módon) 
a vele készített interjút ismételjük 17 órától a
Civil Rádió Kényes Egyensúly c. műsorában. 
FM98 vagy civilradio.hu Élő adás. 
Mondanivalója ugyanolyan aktuális, egyebekben 
az alább olvasható tudnivalók érvényesek.Az elhangzó műsor egy március 6-i interjú szerkesztett változata, 
melyben szó esik éhezésről, hazugságról, ki nem fizetett 
túlórákról és megalkuvásról. 
Szerkesztő: Iványi Margit. 
A műsor készítésében részt vett: Takács István. 
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor FM98 
vagy civilradio.hu Élő adás menüpontja alatt.

2016.04.05. Új magiszter magazinunk honlapunkon is elérhető


Honlapunk bővült a negyedévente megjelenő
újságunk, az Új magiszter - A Wesley-pedagógusok és -diákok életmód- és iskolamagazinja -
korábbi digitális példányaival, amelyek megtekinthetők, letölthetők új, külön menüpont

2016.04.01. Felhívás a menekültekkel szembeni emberségesebb bánásmódért
Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy haladéktalanul térjen vissza azokhoz az emberséges elvekhez, melyek alapján hazánk az ENSZ és az Európai Unió tagjává válhatott. Amennyiben a feladattal a helyi hivatalos szervek nem tudnak tisztességesen megbirkózni, úgy azonnal tegyék lehetővé, hogy a civil szervezetek (az ismert Migszol és mások) élelmet, ivóvizet, száraz ruhát, sátrat, takarót és egyebet vihessenek a senki földjén várakozóknak. 
Felhívjuk azon egyházakat is, melyeket a kormány politikai partnereiként elfogad, hogy vallásuk és hitük alapelveit követve, emeljenek szót az emberiesség nevében. 


2016.04.01. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral április 3-án

A Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában április 3-án, 
vasárnap 17 órától Moldova Ágnes beszélget állandó 
beszélgetőtársával, Iványi Gáborral
a drogokról, a droghasználatról, és arról, 
hogy ezek hogyan kapcsolódnak a hajléktalansághoz. 
Az adásban megszólal a Fűtött utca vezetője, Farkas Barnabás is.

Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. 
Fogható: FM98 vagy civilradio.hu Élő adás menüpont.
(Kép: Chuck Jines/Barcroft India)
2016.04.01. A TASZ Negyedik Pont petíciója


Kérem, olvassák el a Petíciót, és ha egyetértenek a benne foglaltakkal, írják alá, 

és egyben kérem, hívják fel erre környezetük figyelmét is.


Köszönettel és üdvözlettel:
 
Iványi Gábor


2016.03.30. Pedagógus egyórás sztrájk - Iványi Gábor üzenete

Kedves Munkatársaink, Barátaink és Testvéreink!


Pedagógus polgártársaink egyes ismert képviselői azt a nyilvános felhívást tették közzé, hogy ha a kormányzat március 23-áig nem követi meg a jobbító szándékú, és esetenként személyükben is méltatlanul támadott szakembereket és oktatási közösségeket, illetve nem ül le egyeztetni a valóban illetékes személyekkel, akkor holnap, március 30-án, reggel 8 és 9 óra között minden munkahelyen szüntessék be a munkát, vonuljanak a legközelebbi iskolaépület elé, és ott valamilyen látható formában fejezzék ki a véleményüket.

Barátsággal bátorítunk mindenkit arra, hogy éljen a véleménynyilvánítás és a polgári engedetlenség velünk született jogával. A részvétel természetesen önkéntes, a joggyakorlás pedig nem járhat semmiféle retorzióval. Kérjük, hogy az intézmények vezetői maguk határozzák meg a jó ízlés határait és a mások jogait nem sértő megnyilvánulás helyi formáit.

Sorsunk alapvetően a mi kezünkben van, gyermekeink, s velük együtt a mi jövőnk a tét.


Budapest, 2016. március 29.


Iványi Gábor lelkipásztor


2016.03.30. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje április 20-án
Méltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Szabó István - Klaus Mann

Mephisto című filmje

2016. április 20-án 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.30. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban április 17-én
Kis Pesti Beszélgetés


Kaposiné Steurer Emese  tanítóval


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. április 17-én 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.30. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. április 10-én


Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. április 10-én 16.00 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.03.26. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Gáborral március 27-én


A Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában március 27-én, 
vasárnap 17 órától Iványi Gábor lelkész beszél húsvétról, pészachról, 
menekültekről, Máté passióról, halálról és feltámadásról. 
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. 
Fogható: FM98 vagy civilradio.hu Mossst menüpont.

2016.03.24. Húsvéti Üdvözlet2016.03.12. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Sándor Máriával március 13-án


Március 13-án 17 órától a Civil Rádió Kényes egyensúly című műsorában 
Iványi Gábor beszélget Sándor Máriával, 
akit feketeruhás ápolóként ismert meg az ország. 
Az elhangzó műsor egy március 6-i interjú szerkesztett változata, 
melyben szó esik éhezésről, hazugságról, ki nem fizetett 
túlórákról és megalkuvásról. 
Szerkesztő: Iványi Margit. 
A műsor készítésében részt vett: Takács István. 
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor FM98 
vagy civilradio.hu Mossst menüpontja alatt.

2016.03.10. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban március 27-én


2016. március 27-én 18 órakor

Balatoni Péter 
zongoraművész

Húsvéti zongorahangversenye 

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.03.10. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban március 20-án

Kis Pesti Beszélgetés


Gyuricza Péter újságíróval


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. március 20-án 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.10. Márciusi koncertünk Békásmegyeren 19-én
Megbékélés Háza Hangversenysorozat

2016. március 19. szombat 17:00 óra


Dalabai Együttes
hangversenye


Cím: Budapest, Újmegyeri tér
Megbékélés Háza Templom

  


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!


A koncert videófelvétele megtekinthető:2016.03.10. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje március 16-ánMéltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Palotás Katalin/Lakatos Iván

Volt egyszer egy színház című filmje

2016. március 16-án 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.03.09. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. március 13-ánBábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. március 13-án 16.00 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.02.27. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Iványi Ábellel február 28-án

Február 28-án, vasárnap 17 órától a Civil Rádió Kényes egyensúly 
című műsorában a Hétköznapi hősök programról fogunk beszélgetni 
Iványi Ábellel
A program az ország legszegényebb családjait kutatja fel, 
akiket az arra indíttatást érzők célzottan támogathatnak. 
Kik a hősök és miért azok? Hogy dől el, ki méltó 
a támogatásra? Mire van szükségük az embereknek
leginkább? 
Szerkesztő-műsorvezető: Iványi Margit
A műsor készítésében közreműködött: Takács István
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor. 
(Meghallgatható az FM98-on vagy a civilradio.hu 
Mosssst menüpontja alatt. 

2016.02.24. Februári koncertünk Békásmegyeren 29-énMegbékélés Háza Hangversenysorozat

2016. február 29. hétfő, 19:00 óra


Gulyás Márta növendékeinek
              kamaraestje


Cím: Budapest, Újmegyeri tér
Megbékélés Háza Templom

  


www.megbekelestemplom.hu


A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

A kamaraest hangfelvétele kattintásra elérhető:


2016.02.23. Könyvbemutató a Wesley Főiskolán: Bartus László új könyve február 25-én

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 
(1086 Budapest, Dankó u. 11.) 
2016. február 25-én 17 órakor kerül sor 

Bartus László: Az Unió első fasiszta állama 
(Válogatott írások 2010-2015) 
 
című könyvének bemutatójára.
 
A kötet a Wesley János Kiadó gondozásában jelenik meg.

A könyvbemutatóra ezúton tisztelettel meghívjuk.
Wesley János Kiadó
           Iványi Miklós               
+36 70 456 33 83
ivanyimiklos@wjlf.hu

2016.02.21. Emlék-Istentisztelet és mécses-gyújtás az újnyilas terror cigány áldozataiért 02.23-án

"Aki gyűlöli testvérét, gyilkos..." (1János 3,1)

Emlék-istentisztelet és mécses-gyújtás az újnyilas terror cigány áldozataiért

Február 23-át, a 2009-ben Tatárszentgyörgyön hidegvérrel legyilkolt Csorba Róbert és 5 éves kisfia, Robika halála az újnáci terror szimbólumává, a roma áldozatok emléknapjává tette. 


Ezen a napon emlékezünk a többi áldozatra is, azokra, akiket a XXI. század első évtizedében cigányságuk miatt gyilkoltak meg: Nagy Tibornéra és Nagy Józsefre (Nagycsécs), Kóka Jenőre (Tiszalök), Balogh Máriára (Kisléta). 

Ebből az alkalomból a Magyarországi Roma Parlament (MRP) és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) közös megemlékezést tart 2016. február 23-án, de. 10-12 óra között Békásmegyeren.

Helyszín:
Megbékélés Háza Templom 1039 Békásmegyer, Királyok útja 297.

Szeretettel várunk mindenkit!

2016.02.15. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban február 28-án


2016. február 28-án 18 órakor

Dobszay Péter 
orgonaművész és

Román Mikola 
hegedűművész 

orgona hangversenye 

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.02.15. Kis Pesti Beszélgetés A Méltóság Napja Templomunkban február 21-én
Kis Pesti Beszélgetés


Gajda Péter polgármesterrel


Moldova Ágnes beszélget

 
2016. február 21-én 17.00 órakor a

Méltóság Napja Templomunkban

Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.02.14. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje február 17-én

Méltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Sidney Lumet 
A zálogos című filmje
2016
. február 17-én 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.02.13. Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban 2016. február 14-én


Bábelőadás a Méltóság Napja Templomban
2016
. február 14-én 16.00 órakor

Mindenkit Szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Az előadás után kézműves foglalkozásra hívunk, és várunk
minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt!

Bővebben:

www.meltosagnapja.hu


Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu

2016.01.29. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Erős Mátéval január 31-én


Január 31-én, vasárnap 17 órától Erős Mátéval 
a Wesley János Lelkészképző Főiskola adjunktusával beszélgetünk 
etikáról, teológiáról, kiválasztottságról, Izraelről, magyarságtudatról 
a Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában.
Az adás fogható az FM 98-on vagy a civilradio.hu 
Mossst menüpontja alatt.
Szerkesztő-műsorvezető:Iványi Margit. 
A műsor készítésében közreműködött: Takács István.
Ismétlés 23 órakor valamint kedden de. 10 órakor.


2016.01.22. Kényes egyensúly a Civil Rádióban január 24-én


Január 24-én, vasárnap 17 órától a Civil Rádió 
Kényes egyensúly című műsorában 
Sándor Mária és Ungvári Mihály lesznek Moldova Ágnes 
szerkesztő-műsorvezető beszélgetőtársai.
A műsor hallgatható az FM 98-on vagy a civilradio.hu 
oldal Mossst menüpontja alatt.
Ismétlés 23 órakor és kedden de. 10 órakor.


2016.01.21. A Méltóság Napja Kispesti Filmklub ehavi filmje január 27-én
Méltóság Napja Templomunk
Kispesti Filmklubjának ehavi bemutatója:

Moldova Ágnes 
Az utolsó védők című filmje
2016
. január 27-én 18.00 órakor a
Méltóság Napja Templomunkban


Cím: 1196 Budapest, Fő utca 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
www.meltosagnapja.hu

facebook.com/meltosag.templom


A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2016.01.21. Zenés Vasárnap Este a Méltóság Napja Templomunkban január 31-én2016
. január 31-én 18 órakor a

Finucci Bros Quartett és Rontó Kitty

Gyönyörűt álmodtam c.

hangversenye

a  Méltóság Napja Templomunkban

Mindenkit Szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Bővebben:
www.meltosagnapja.hu
Elérhetőségek:
1196 Budapest, Fő út 110.
Telefon: (06 70) 456 3383
E-mail: met-kispest@tvn.hu


2016.01.15. Kényes egyensúly a Civil Rádióban Bagdi Tímeával január 17-én


Január 17-én, vasárnap 17 órától Bagdi Timea szociális munkás 
lesz a vendégünk a Civil Rádió Kényes egyensúly c. műsorában. 
Miért nem lett lelkész? 
Reformátusként mit gondol Hegedűs Lórántról? 
Miért kellene minden teológiának alaposabban 
foglalkoznia a zsidóság megismerésével? 
Mi tartja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
közelében? - Csak néhány az elhangzott kérdésekből.
Az adás fogható az FM 98-on vagy a civilradio.hu Mossst menüpontja alatt.
Ismétlés 23 órakor és 19-én (kedden) de. 10 órakor.
Szerkesztő-műsorvezető: Iványi Margit. 
A műsor készítésében közreműködött: Takács István.

 
 
Keresés
Back to content | Back to main menu