Tájékoztató:

A Hetefejércse, Rákóczi u. 32. szám alatt  Oltalom Idősek Központja néven működő, integrált szervezeti formában több szociális szolgáltatást is biztosító intézményünkről. Az alapszolgáltatás keretén belül az alábbi szervezeti egységeink elérhetőek, igénybe vehetőek bárki számára :
 
Hetefejércse község Önkormányzata és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség között 2008 szeptemberében kötött együttműködési megállapodás alapján az egyház ápolást-gondozást nyújtó intézményt, idősek otthonát működtet 32 férőhellyel, országos felvevőkörzettel.
 
Az egyház vállalja, hogy elhelyezési lehetőséget biztosít a tartós ellátásra, gondozásra-ápolásra szorulók részére, akik önmagukról saját lakásukban gondoskodni nem tudnak, egyedül élők, vagy családtagjaik gondozásukat nem tudják vállalni ezért szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk alapján intézményi ellátásra szorulnak.
 
Lakóink részére teljes körű ellátást biztosítunk, amely tartalmazza a napi ötszöri étkezést, 24 órás gondozás-ápolás ellátását, mentális segítségnyújtást, (rendszeres lelkészi, pasztorálpszichológiai  jelenlétet ) szükség esetén ruházati ellátást, mosást, alapgyógyszer ellátást, orvosi alapellátást, a szabadidő tartalmas eltöltését, közösségi programokat.
 
Az otthon felújított épületben 2 ágyas szobákkal, szobákhoz tartozó saját fürdőszobával, előszobával ( tulajdonképpen apartman szerű elhelyezéssel )várja lakóit az ország bármely részéről. A hatalmas parkosított udvar lehetőséget ad a kikapcsolódásra, a szabadidő kellemes eltöltésére. ( sütés- főzés, grillezés, kertészkedés stb. )
 
 
Az elhelyezésért, a szolgáltatásokért havi rendszerességgel térítési díjat kell fizetni. Ennek aktuális összegéről személyesen érdeklődjön a tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken( intézményi telefonszámunk: 06-45-630-105 ) vagy személyesen otthonunkban.
 
Egyszeri, bekerülési költségünk nincs, csak a rendszeres térítési díjat kérjük lakóinktól vagy a hozzátartozóktól( amennyiben ők vállalják a díj megfizetését)
 
A kérelem( mellékletünkben minden ehhez szükséges nyomtatványt letölthető formátumban megtalál)  benyújtását követően minden kérelmezőt személyesen felkeresünk ( előgondozás) és így lehetőség nyílik arra, hogy részletesebb tájékoztatást nyújtsunk, illetve az Ön vagy hozzátartozója helyzetéről, egészségi állapotáról tájékozódjunk.
 
A kérelem beadása előtt is van lehetőség személyes találkozásra, az otthonunk megtekintésére, időpontot a megadott telefonszámokon vagy az alábbi email címen egyeztethet: idosekkozponjahete@gmail.com
 
Szeretettel várjuk érdeklődését és reméljük sikerült segítséget nyújtanunk Önnek abban, hogy  intézményünket választhassa amikor erre szüksége lesz.
 
Iklódy Lászlóné ( intézményvezető )
06-70-977-49-83

Házi segítségnyújtás

Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője szóbeli( vagy írásbeli) kérelmére történik. A kérelem benyújtása történhet személyesen az intézményben, telefonon vagy postai úton.
 
A kérelmező a szociális jogszabályok által előírt adatokat, illetve a kérelmet nyomtatvány formájában is benyújthatja.
 
Házi segítségnyújtás esetén az ellátottak maguk határozzák meg, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatási formák közül mire és milyen időtartamban tartanak igényt. Az előgondozást végző személy a gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó eljárásról tájékoztatást nyújt, valamint segíti a szükséges dokumentumok, igazolások beszerzését, fénymásolását.
 
Házi segítségnyújtás esetén szükséges : egészségi állapotra vonatkozó háziorvos által kiállított igazolás+ jövedelemnyilatkozat
 
Étkeztetés esetén szükséges : jövedelemnyilatkozat

A kérelemhez szíveskedjen az alábbi dokumentumokat csatolni: 

  • az ellátásra szoruló személy személyes okiratainak másolata (lakcímkártya, személyigazolvány, TAJ kártya)
  • az elmúlt 1-2 év zárójelentéseinek másolata
  • a jövedelmi-vagyoni adatok igazolására szolgáló iratok (nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása a nyugdíjról)
  • eltartási szerződés esetén a szerződés másolata
  • ha az ellátást igénylő személy gondnokság alatt áll, (korlátozó, kizáró) a kirendelő határozat másolata
  • ideiglenes gondnok esetén a gondnokságot fenntartó jogerős végzés

Gondozóházunkban 32 férőhely áll rendelkezésre, átmeneti jellegünk miatt nincs szükség a gondozási szükséglet vizsgálatára. A kérelem benyújtása után sorszámmal látjuk el a kérelmeket és ez, illetve az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete, az esetleges soron kívüli indok alapján kerülhetnek felvételre a lakók.

Térkép