Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség havilapja

Kiadja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Telefon/fax: (06-1) 577-0515
E-mail: szerkeszto@eletesvilagossag.hu
www.metegyhaz.hu
www.eletesvilagossag.hu (hamarosan!)
ISSN1216 7223
Technikai számunk: 0444
Bankszámlaszám:OTP Bank Rt.: 11708001-20520380
Készíti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Iványi Margit
Felelős kiadó: Iványi Gábor
Munkatársak: Lendvai Éva, Urbán Beatrice, Vadászi Ilona
Éves előfizetési díj: 1800 Ft 
Egyes példányszám ára 150 Ft + postaköltség (belföldön 390 Ft)
Megrendelhető a kiadótól és a MET lelkészi hivatalaiban

A 2003. nyarán megvásárolt VIII. kerület, Dankó u.15 szám alatti ingatlan – jelentős átalakítás után – lehetővé tette, hogy az Egyesület tovább bővítse meglévő férőhelyei számát, új intézményeket megnyitva a rászorulók előtt. A „Fűtött Utca” elnevezésű éjjeli menedékhely és nappali melegedő télen krízis férőhelyekkel, egész évben folyamatos működésével egészíti ki a hajléktalan személyek érdekében működő többi szociális és egészségügyi szolgáltatást. Az átmeneti szállókról kiszoruló, az éjjeli menedékhelyeket rendszeren nem látogató, döntően az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek részére életmentő szolgáltatásokat biztosító, azonnali igénybevételre lehetőséget adó menedékhely. A szálláshely és a nappali melegedő feladata: a hajléktalan személyek részére krízishelyzetben azonnali segítségnyújtás. A szinte egész napos nyitva tartás (kivéve a takarítás, fertőtlenítés időpontjában) mellet, nyitottan, közvetlenül bármikor lehetőséget biztosítunk a szolgáltatások igénybevételére, illetve napközben nappali melegedőként a jogszabályban előírt tisztálkodási, ételmelegítési és nappali pihenési funkció biztosítására.