Egyperces áhitat minden napra

Augusztus 15. hétfő

„Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben.” (Lukács 1,46-47)

Egy csodálatos asszony öröme – nemcsak afelett, hogy gyermeke lesz. Tele a szíve hálaadással, hogy Isten erre a feladatra tartogatta, hogy olyan valakit hozzon a világra, akinek hivatása az Isten üdvözítő tervében való együttműködés lesz. Mindannyiunkat el akar hívni az Úr…

 


Iványi Gábor

 

Kapcsolat a Gyülekezeteinkhez

Egyházunkról

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának egy tagja. Legrégibb örökségünk az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv egyházának története, Isten Igéje. Az elmúlt évszázadokra visszatekintve igen nehéz nyomon követni, hogy melyik ágon folytatódott legtisztábban az egyház élete. Minden kor lelki kérdései, döntései és cselekedetei fontosak számunkra.

Tudjuk, hogy minden időben volt Istennek népe, és minden nemzetben kedvesek voltak előtte azok, akik félték nevét és igazságot cselekedtek. Isten választottai a változó korokban örök emberi, mindig új arculatú, de ősi kísértésekkel küzdöttek; törekedtek arra, hogy a Szentírás rendíthetetlen igazságait alkalmazzák a tovatűnő mában, és a Szentlélek által nyertek erőt arra, hogy gyakorlati életüket Isten akaratához és Megváltó Uruk vonásaihoz igazíthassák. Mi ezekkel a keresztyénekkel azonosítjuk magunkat, bárhogy nevezték is őket az elmúlt évszázadok folyamán. Krisztus eme követői bizonyságát adták annak, hogy meg lehet őrizni a teljes odaszánás lángját a hitetlenség, hitehagyás és a hivatalos egyház romlottsága ellenére is, megmaradva annak keretein belül.

Gyors linkek


Egyházunkról


TOVÁBB

Álláspontunk


TOVÁBB

Adományozás


TOVÁBB


Média


TOVÁBB

Magazinok

Kezdőoldal

Új Magiszter


A Magyarországi Evangéliumi TestvérközösségWesley-pedagógusok és -diákok életmód- és iskolamagazinja.
Kezdőoldal

Élet és Világosság


A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség havilapja.