Wesley János Lelkészképző Főiskola Könyvtára
Cím: 1086 Budapest, Dankó utca 11.
Tel.: (06 1) 210 5400 /224 m., (06 1) 577 0509
Fax: (06 1) 210 5400 /123 m.
E-mail: 
biblioteka@wjlf.hu

Kölcsönzői ügyintézés, olvasói tájékoztatás: biblioteka@wjlf.hubiblioteka1@wjlf.hu

Munkatársaink minden Olvasót és Érdeklődőt szeretettel várnak.
Pápai Dezső főkönyvtáros
Dr. Majsai Tamás könyvtárigazgató

A könyvtár nyitva tartási törzsideje:

Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16/20

A könyvtár olvasótermi szolgáltatása egy nappal korábban tett bejelentés alapján bármely nappali és éjszakai időpontban igénybe vehető.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZEMPONTOK

1) A WJLF könyvtárának alapfeladata a főiskola hallgatóinak ellátása a tanulmányaikhoz szükséges szakirodalommal. A könyvtár minden érdeklődő előtt nyitva áll. A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos kérdésekről a „Könyvtárhasználati szabályzat” nyújt bővebb eligazítást. A beiratkozási díj az olvasó státuszához igazodik (főiskolai hallgató, pedagógus, egyéb).

2) A nyitva tartás törzsideje a főiskolai képzés ritmusához igazodik. Jelenlegi nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10 és 16 óra között, pénteken 10 és 20 óra között, szombaton 10 és 14 óra között. Előzetes bejelentkezés mellett (telefonon is lehetséges) az olvasóterem használatát bármely időpontban biztosítjuk.

3) A tankönyv jellegű kiadványok és a szépirodalom nagy része kölcsönözhető. A kézikönyv- és szótárirodalmat, a folyóiratokat és napilapokat, valamint az egy példányban meglévő tankönyveket és egyéb műveket csak helyben lehet használni.

4) Könyvtárunk jelenlegi állománya ca. 150 ezer kötetet ölel fel. Az állománygyarapítás primer szempontjait természetesen az oktatási igények jelölik ki, a könyvtár gyűjtőköre azonban ennél sokkal szélesebb. Az oktatási főirányok, jelesül a teológiai, a valláspedagógiai, hittanári, valamint a szociális munkás, a neveléstudományi és a környezetbiztonsági képzés, illetve a különféle speciális szakképzések megszabta természetes állománygyarapítás révén felhalmozódó kiadványok mellett meglévő jelentősebb gyűjteményeink vannak a judaisztika, a társadalomtörténet, a történelemtudomány (megkülönböztetett gyűjtőköri egységet képez az antiszemitizmustörténet és a Soával kapcsolatos irodalom), az emberi jogok, a kisebbségek, a jogtudomány és jogtörténet, a környezetvédelem, a statisztika, a szépirodalom és a kultúrtörténet területén.
Folyóirat-állományunk mintegy 700 periodikát tartalmaz, közte ca. 250 kurrens tétel aktuális és retrospektív évfolyamai.

5) A könyvtári állomány belső szerkezete a szakok igényeihez igazodó struktúrát követ.

6) Az állomány katalogizálása folyamatos. A nyilvántartásban lévő kiadványokról elektronikus katalógus nyújt tájékoztatást. Indokoltan fontos esetben  és korlátozott mértékben feldolgozatlan állományok is igénybe vehetőek.