1. Adj új erőt Urunk! 
2. A béke messze tőled 
3. A Bibliát ha felnyitod 
4. A börtönömnek zárát az Úr nyitotta ki 
5. A bűn, a bűn, a bűn 
6. Ad ébredést az Úr 
7. Adjatok hálát! 
8. Adj hálát! 
9. A gecsemánei kertből 
10. A Golgotán ott szenvedett 
11. A keresztfához megyek 
12. Aki értem megnyíltál 
13. A lelkem a véredben 
14. A lelkem vágyva vár 
15. A mennybe ment fel Jézusun 
16. A mennyben otthonom 
17. A mélyből kiáltok 
18. Amint vagyok, csak úgy jövök 
19. Amint vagyok, sok bűn alatt 
20. Amit szívünk esdve kér 
21. A nagy mélységből 
22. A Szentlelket ne űzzed el! 
23. Azért jött Jézus, hogy megkeressen 
24. Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma 
25. Az éltem Jézus nélküled teljes boldogtalanság 
26. Az én időm, mint a szép nyár, menten eljár 
27. A menny örök otthona vár 
28. Az írás széjjeltépve 
29. Azt az éltet vágyom élni 
30. Az Úr csodásan működik 
31. Az Úr énnékem őriző pásztorom 
32. Az Úr szent Bárányára 
33. Az üdv, mit Krisztus Jézus ad 
34. Ama szép hon felé 
35. Áldjad én lelkem a dicsőség örök Királyát! 
36. Ami szép volt 
37. Áldott légy, mert megváltottál! 
38. Áldott örömidő 
39. Áll a Krisztus szent keresztje 
40. Áll a szikla mindörökké 
41. Áradó béke! 
42. Bár bűn és kín gyötör 
43. Bár szent tüzed lánggal lobogna! 
44. Bár térhetnék haza! 
45. Bár valóban Krisztus élne! 
46. Bízz az Úrban lelkem! 
47. Boldog a ház, mely befogadott 
48. Boldogság szép hazája 
49. Bízom benned, Uram Jézus 
50. Bú, gond ekéje szánt 
51. Bús sötét éjből 
52. Bűneid ha bántnak 
53. Bűnös vagyok, de hadd legyek tied! 
54. Csak az Úrnak nagy kegyelme 
55. Csak vakhomály a dél is 
56. Csak zengje, zengje hálánk! 
57. Csendes éj 
58. Csendes légy! 
59. Csillag, égi fényem 
60. Csodálva, imádva 
61. Dicsérlek Téged 
62. Dicsőség mennyben az Istennek 
63. Dicső személyed 
64. Dicső Király 
65. Egy az Úr, egy a hit 
66. Egyedül csak Jézus  
67. Egyedüli reményem 
68. Egyetlen forrása minden kegynek 
69. Egy forrás van 
70. Egyszerűen, hitben élj!
71. Elég a kegyelmem 
72. Eljő az Úr 
73. Elnémul egyszer énekem 
74. Előtted állok 
75. Eltévedtem, mint juh 
76. Elmegyek, hadd megyek 
77. Erős vár a mi Istenünk 
78. Ébredj bizonyságtevő! 
79. Dicsérje Jézust a világ! 
80. Él az Úr, én is vele 
81. Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be! 
82. Élted rövid 
83. Énekeljünk az Úr szent ajándékirul! 
84. Én Istenem, én bűnös ember! 
85. Én Istenem, sok nagy bűnöm 
86. Én szívem ébredj! 
87. Én zörgetek 
88. Fáradtan, bűnbe veszve 
89. Fel álmodból! 
90. Felfelé repül a lélek 
91. Fel, mert az éjjel eljő!  
92. Fel, mert az irgalom percei múlnak!  
93. Fenn a mennyben az Úr 
94. Feltámadt Jézusomnak  
95. Fogjad kezem!  
96. Győzelmet vettél 
97. Győzhetetlen, én kőszálam 
98. Győzött az Isten szent Fia! 
99. Ha a keresztre néz szemem 
100. Ha alig van olajod már 
101. Ha reggel jókor felkelek 
102. Hadd járjak utamon tevéled! 
103. Hadd zengjen énekszó
104. Ha földi munka, baj mind elfogyott 
105. Hagyjad a jó Istenre
106. Ha Isten intő hangja 
107. Ha Jézusé vagy, úgy haladj!  
108. Ha jő az Úr, mi lesz velem? 
109. Ha lelkem az Úrban nyugodva pihen 
110. Halld az angyalujjongást! 
111. Halld, az ég harangi zengnek!     
112. Halleluja, halleluja! 
113. Halott maradsz, ha Ő nem hal érted 
114. Ha minden veszni látszik 
115. Ha szívem néha elszorul 
116. Ha utam borítja felhőnek árnya 
117. Hazafelé tart szüntelen 
118. Haza vágyom 
119. Ha zúg az Úrnak Lelke   
120. Hány hívő érte el az égi célt   
121. Hátam mögé
122. Hideg szívem  
123. Hinni taníts, Uram!   
124. Hisszük, meghallgat az Úr   
125. Hittem benned 
126. Hívásodra, Uram   
127. Hívtál Uram, hallottam   
128. Hogyha lábam megbotolna   
129. Hogyha zúg a lét viharja   
130. Hogyne dicsérném az Istent   
131. Hol várja a lelket örök nyugalom  
132. Hozzám kiálts!  
133. Hozzám siess! 
134. Hű Jézusom kezébe  
135. Hű pásztorunk, vezesd a Te árva nyájadat! 
136. Igen Atyám, mert így kedves előtted  
137. Így beszélnek  
138. Imádom azt a nagy szerelmet  
139. Ím, ma az egész égbolt miként nevet  
140. Ím, nagy Isten  
141. Irgalmas Jézusunk 
142. Isten Báránya  
143. Isten e világot annyira szerette  
144. Isten élő Lelke jöjj!  
145. Isten szívén  
146. Isten velünk  
147. Itt az Isten köztünk  
148. Itt állok jászolod felett  
149. Itt jövevény vagyok  
150. Itt van szívem  
151. Itt vándorol a földön 
152. Jászolágyban ki az ott? 
153. Jézusból többet hadd vegyek! 
154. Jézus engem meg nem csalhat 
155. Jézus engem megtalált 
156. Jézus én bizodalmam 
157. Jézus feltámadott 
158. Jézus, ha rád emlékezünk 
159. Jézus hív nyájasan 
160. Jézus hű marad 
161. Jézus, Istennek Báránya 
162. Jézus, Jézus, Jézus! 
163. Jézus, Jézus! Ó mi szép név! 
164. Jézus, jöjj le győzni végre! 
165. Jézus legyen jeligénk! 
166. Jézus menjen utadon! 
167. Jézus, mindenem a tiéd 
168. Jézus szolgálókat hív ma 
169. Jézus nyájas és szelíd 
170. Jézus Krisztus, Királyom! 
171. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én 
172. Jézusról, csak róla mondok éneket 
173. Jézussal élve mi szép életed! 
174. Jézus sebeidnek mélye 
175. Jézus, te égi szép 
176. Jézus, terád egy gondolat 
177. Jézus, vezesd gyermeked! 
178. Jézus vígasságom! 
179. Jegyezd meg lelkem! 
180. Jobban tiéd, Uram 
181. Jókor reggel 
182. Isten dicsősége 
183. Isten visz majd tovább 
184. Jöjj el az élet vízéhez! 
185. Jöjjetek Krisztust dicsérni! 
186. Jöjj, Királyom, Jézusom! 
187. Jöjj, koronázzuk Őt! 
188. Jöjj lelkem és ne késlekedj! 
189. Jöjj, ments meg ó Immánuel! 
190. Jöjj népek Megváltója! 
191. Jövel Szentlélek Úristen! 
192. Jöjj szent közelébe! 

193. Jöjj Szentlélek Úr Isten! 
194. Jöjj, tárjunk ajtót! 
195. Jöjj, Úr Jézus, lelkem hő szerelme! 
196. Keresztfádon, omló vérben 
197. Kelj útra s hagyd el őshazád! 
198. Keresztnek népe, fel! 
199. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! 
200. Ki eljött éretted 
201. Ki hittel a drága keresztre tekint 
202. Királyi zászló 
203. Ki vagyok én? 
204. Krisztus hívása hangzik 
205. Kőszirt a pusztán 
206. Krisztus a keresztfán hullik piros véred 
207. Krisztus az énekem 
208. Krisztus, ártatlan Bárány 
209. Krisztus feltámadt 
210. Krisztus, ki vagy nap és világ 
211. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom   
212. Krisztus Urunknak áldott születésén    
213. Küldd Szentlelked!     
214. Lábaidhoz hullok    
215. Lásd, Uram, leroskadok    
216. Lelkem Megváltója    
217. Lelki próbáimban Jézus légy velem!  
218. Leszállt a csöndes este    
219. Légy áldott, Isten!     
220. Légy csendes szívvel!     
221. Légy éber reggel!     
222. Légy szerelmes, hű Uradnak     
223. Lélek, akit bűne bánt    
224. Lélek fuvalma, jöjj!    
225. Maradj velem, mert immár alkonyul!   
226. Maradj velem, mert mindjárt este van!     
227. Maranatha, Jézus eljön     
228. Már keresztem vállra vettem    
229. Már összeölelve a földdel az ég   
230. Megfáradt szív    
231. Megleltem a drága, dicső folyamot   
232. Megváltómnak keresztjén bizton vagyok    
233. Mely igen jó az Úristent dicsérni!     
234. Mely minket egyesít    
235. Menj elöl, Urunk!    
236. Messze szakadtam    
237. Menj, töröld le könnyed!    
238. Mennyben hangzik a dicséret    
239. Mennyből jövök most hozzátok    
240. Mentsd, aki elmerül!     
241. Még egyszer hív    
242. Mély álmodtól meg kell lelkem válni     
243. Mélyen meghajlok    
244. Mért késel, Jézus?    
245. Miért, hogy Ő?     
246. Míg Jézust nem ismertem   
247. Mily drága nekünk     
248. Mily édes a te neved, Jézus     
249. Mily jó, ha bűntől már szabad    
250. Mily nagy az Úr kegyelmessége! 
251. Minden lépés, amit lépek 
252. Mind, Isten teremtménye, fel! 
253. Mint a szép hűvös patakra    
254. Mint fáradt vándor a forrásvízhez    
255. Mi tesz bűntől tisztává?    
256. Mondd, még mire vársz?    
257. Mondd, ott lellek a forrásnál?   
258. Mondjatok akármit, Jézusé vagyok   

259. Most még sötét homályon át   
260. Munkára fel, munkára fel! 
261. Nagy irgalomban részesedtem   
262. Nagy Istenem, ha nézem a világot   
263. Nagy Úristen, dicsérünk   
264. Nagy vagy Te, Isten   
265. Ne csüggedj el, kicsiny sereg!   
266. Ne kutassad szenvedésem!   
267. Nem csábít földi kincs   
268. Nem láthat bár e földi szem   
269. Nem látod-é?  
270. Ne mondjátok nekem!  
271. Nem sújt a törvény   
272. Nem szűnik boldog ajkam ujjongó éneke  
273. Nem tudom még, mit hoz e nap  
274. Ne rettegj, bármi sújt téged!  
275. Néked szóljon a dal!   
276. Halld, Megváltód hív!   
277. Nincs más, ami úgy fölemel   
278. Nyájas világ   
279. Od’adtam életem   
280. Oly szép a Jézus szent neve!   
281. Ott a messze földön   
282. Ó, Ábrahám Ura   
283. Ó, áldott nap!   
284. Ó, Betlehem kis városa   
285. Ó, csak levél!   
286. Ó, egy a szükséges dolog   
287. Ó, boldog nap!   
288. Ó, fogd kezem kezedbe!   
289. Ó, forrongó, gazdag árja   
290. Ó, hadd szeresselek!   
291. Ó, halld, te zaklatott szív!   
292. Ó, hála az Úrnak   
293. Ó, hogyha tudnád, bűnnek örök foglya   
294. Ó, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm!   
295. Ó, hogy volt idő, mikor még csak magamnak éltem  
296. Ó, jertek, zengjünk éneket!   
297. Ó, Jézus, amikor sokan nem járnak teveled   
298. Ó, Jézus, árva csendben   
299. Ó, Jézus, drágább vagy nekem   
300. Ó, Jézusom, mi édesen csendül neved!     
301. Ó, jöjjetek, hívek!     
302. Ó, jöjjetek, kik megterheltettetek!     
303. Ó, jöjjetek, örvendjetek!    
304. Ó, jöjjön el, Urunk, a Te országod!    
305. Ó, mi hű barátunk, Jézus!   
306. Ó, miként fogadjalak?    
307. Ó, nagy Isten, vezess minket!     
308. Ó, ne félj, ne rettegj!    
309. Ó, ne menj el tőlem, Jézus!     
310. Ó, nézd, ajtódnál állok!    
311. Ó, nézd, ki gondtalan bűn útját vígan járod!     
312. Ó, segíts, Jézus!    
313. Ó, Sion, ébredj!    
314. Ó, jöjj szívembe!     
315. Ó, terjeszd ki, Jézusom oltalmazó szárnyad!    
316. Ó, Urunk Jézus, légy velünk!    
317. Ó, vérző, drága szent fej!    
318. Örülj föld és örülj ég!    
319. Pásztorként vezetni nyájad  
320. Porból kiáltok    
321. Rajta, fel Krisztusért!     
322. Rád tekint már hitem    
323. Rólad szól énekem  
324. Semmi sem kívánok lenni 
325. Semmit ne bánkódjál! 
326. Siessetek, hamar lejár! 
327. Súlyos napokban 
328. Szegény szívünk reménye 
329. Szelíd szemed 
330. Szent bizonyosság 
331. Szent, győzedelmes élet  
332. Szentlélek Isten, üdv és béke 
333. Szent országodat 
334. Szent, szent az Úr! 
335. Szent, szent, szent, szent! 
336. Szent Úrnak és Királynak hű népe, harcra fel! 
337. Szent vagy, szent vagy, szent vagy! 
338. Szerelmes Jézus, vajon mit vétettél? 
339. Szeretni vágyom 
340. Széjjeljártam a világban 
341. Szép rózsabimbó nyílt ki 
342. Szépséges Jézus! 
343. Szíved békétlen 
344. Szívem királya, érted sóvárgok 
345. Szívünk egészen, híven neked adjuk! 
346. Szólj, szólj hozzám, Uram! 
347. Szólj, Uram, mert várok! 
348. Sújtson bár próba 
349. Taníts, Uram, meghajlani! 
350. Tarts vérző oldaladnál! 
351. Te adj, Uram, ma új szívet! 
352. Tebenned bíztunk eleitől fogva 
353. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben! 
354. Te légy velem! 
355. Teljesen a tied lettem 
356. Teremtő Istenünk 
357. Testvérek, föl tehát! 
358. Testvérek, lépjünk egyesülve! 
359. Testvérek, menjünk bátran! 
360. Te vagy napvilágom 
361. Tégy foglyoddá, Uram! 
362. Térj magadhoz, drága Sion! 
363. Tiéd az ügy 
364. Tiéd örökre! 
365. Tiéd vagyok, ó, hála nagy nevednek! 
366. Tiszta, égi béke 
367. Tisztítsd meg szíved! 
368. Több szentséget árassz! 
369. Tudom, az én Megváltóm él 
370. Tündöklő hajnali csillag 
371. Tündököl az Úr kegyelme 
372. Uram, maradj velem! 
373. Uram, mindent elhoztam 
374. Uram, mindent eltékozoltam 
375. Uram, ó, add! 
376. Uram, segíts! 
377. Uram, Te jól ismersz engem 
378. Uram, Te, ki békét ígérsz 
379. Úgy kutattuk a homályban 
380. Úr Jézus, nézz le rám! 
381. Úr lesz majd Jézus mindenütt 
382. Üdvözítőm, drága Jézus 
383. Üres kézzel kell-e mennem? 
384. Űzd el a kísértőt! 
385. Nincs helyed Jézus számára? 
386. Úr Jézus, szent örömmel vígan dicsérhetünk 
387. Van még hely ott 
388. Van még számomra is bocsánat! 
389. Van örök kincsünk 
390. Vágyol-e elhagyni bűneidet?   

391. Vágyom melletted élni Jézus 
392. Vándor áll ajtód előtt 
393. Vándorutam Jézusommal járom 
394. Várj, ember szíve, lelke! 
395. Zengjen hálaének! 
396. Velem vándorol utamon Jézus 
397. Végig megálld a nagy tusát! 
398. Vigyázzatok! 
399. Világíts nékem, Jézus! 
400. Vonj öröm és búbánaton át! 
401. Vonj, Uram, vonj engemet!    
402. Záporként hull majd az áldás 
403. Add ide szívedet!     
404. Adjunk hálát, hálát!    
405. Beteg szívem vár    
406. Dicsének teljes életem    
407. Egykor a bűn rabja volt éltem    
408. Eldőlt a szívemben    
409. Előttem tárva egy kapu    
410. Fáradt vándor    
411. Fényben, sötétben látom    
412. Hívtál Uram, megyek    
413. Hogyha kél a hajnal    
414. Holnap talán az ajkad néma már    
415. Hull esőd, Úr Jézus    
416. Igéje szól, Igéje hív    
417. Később érted meg ezt   
418. Kicsiny Betlehemben    
419. Koronát, trónust odadott Jézus   
420. Magára vette    
421. Majdnem megtértél    
422. Már itt ragyog    
423. Messzi hang csendül feléd    
424. Még utam ködbe vész    
425. Mindenem Jézus, mindenem    
426. Mintha szárnyon szállna    
427. Mutasd meg, hadd lássam!    
428. Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek    
429. Nem a kincset sóvárgom    
430. Nem hagyjuk el a Bibliát!    
431. Nincsen sehol a világon jobb helyem    
432. Nyájasan, gyengéden    
433. Semmim se lenne    
434. Az Úr ma ifjakat hív    
435. Csak vidáman   
436. Égi harsonák, ha zengenek    
437. Föl, barátim!    
438. Fönn a csillagok felett    
439. Jézus akarja    
440. Mily csodás változás    
441. Most, most még ifjú korodban    
442. Öröm van a mennyben    
443. Szívemben öröm dalol    
444. Találsz-e boldog életet?    
445. Zengjen az ének!    
446. Ahol ott van Jézus    
447. Ameddig Jézus él    
448. A mennynek az ablaka nyitva    
449. A sötét világban    
450. Az áldott orvos 
451. Az Úr mindent lát    
452. Csak parittya   
453. Engem szeret Jézusom    
454. Egy kapu, csak egy van    
455. Gyermekek, jöjjetek!    
456. Gyermekhad, zengd!    
457. Gyerünk, nosza hát!    
458. Ha a reggel ránk virrad    
459. Halld, egy bárányt ismerek!    
460. Halld, halld! Jézus szeret engem!    
461. Halld meg a hívást!    
462. Hallelu, hallelu    
463. Hallottad-e már?    
464. Hallottuk, az Úr beszél    
465. Hivő hitem, kis mécsem    
466. Hogyha Jézus újra eljő    
467. Jézus a jó pásztor    
468. Jézus erre jár    
469. Jézus, fönn az égben    
470. Jézushoz ha térek, tűnnek a bajok    
471. Jézus kopogtat   
472. Jézus Krisztus erre megy    
473. Jézus szól: világíts!    
474. Jöjj az Úrhoz!    
475. Két kicsi szem    
476. Kimegy a magvető    
477. Kismadárka    
478. Kis szívem, kis szoba  
479. Kis telefonom van    
480. Kit dicsérek?    
481. Krisztus báránya vagyok   
482. Megy a Pásztor    
483. Mennyből az angyal    
484. Mert a Jézusé vagyok    
485. Messze földön    
486. Mi jó, hogy drága Jézusunk jött    
487. Mi várjuk az Úr Jézust    
488. Ó, jöjjetek mind ide!    
489. Olvasd egyre szent Bibliád!    
490. Ó, mily boldog ember, ki csak az Úrnak él!    
491. Ó, vigyázz, kicsi szem!    
492. Pázsitdombon    
493. Rút volt szívem    
494. Sűrű erdő mélyén    
495. Száz juhocskám    
496. Sziklára rakd a fundamentumot!    
497. Szívemben napsugár, Jézus, te vagy  
498. Szívünk zengje már!    
499. Szoros kapu, keskeny út   
500. Tudod-e, miért övé a szívem? 
501. Tudod, hogy hány fényes csillag    
502. Van a mennyben egy kis hely    
503. Zákeus oly kicsike ember volt   
504. Drága Uram, áldj meg!   
505. Jézus, küldd most erőd!    
506. Krisztus, a Király    
507. Lássék lelkemben Jézusnak békéje!    
508. Mi hozzád von    
509. Senki sem tanít úgy    
510. Szenvedésben engedelmes   
511. Szólj, Uram, szólj nekem!    
512. Tégy, Uram, engem áldássá!   
513. Uram Isten, siess minket megsegíteni!   
514. Új szívet adj!    
515. A szívem úgy vár    
516. Az Úr a pásztorom    
517. Az Úrnak szóljon énekünk!    
518. Glória szálljon!     
519. Itt az este    
520. Jézus az életem    
521. Jézushoz jöjjetek!    
522. Karácsony ünnepén    
523. Meglátogatta népét    
524. Ne aggodalmaskodjál!    
525. Ne csüggedj, lelkem!    
526. Néked áldozunk    
527. Ó, adj nékünk, Jézus, békét!    
528. Ó, nyissad meg majd nékem!    
529. Szívem örömmel van tele    
530. Szólnak a harangok    
531. Terád vár bús szívem    
532. Úr Jézus, Úr Jézus!     
533. Vége van már a szolgaságnak    
534. Áldj meg minket, Úristen!    
535. Kelj fel, kelj fel, fényes nap!    
536. Adj békét a mi időnkben!    
537. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk    
538. Atyánk, szívünk szárnyal    
539. Én életemnek Istene    
540. Bár ezer nyelvvel zenghetném    
541. Ó, drága kincs, te szeretet    
542. Krisztus Jézus, ím, feltámadt    
543. Szent az Isten    
544. Már nyugosznak a völgyek    
545. Áldó hatalmak oltalmába rejtve 
546. Mit Isten tesz, mind jó nekem  
547. Örök élet reggele 
548. A menny Urának tisztelet 
549. Csak halandó 
550. Örvendj, világ!  
551. Mélységes mélyből kiáltok  
552. Szólsz hozzám, Istenem  
553. Ne szállj perbe énvelem!  
554. Adj, Uram, ma új szívet!  
555. Jöjj, ó jöjj, Szentlélek  
556. Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat  
557. Az emberélet tágas, nagy mező  
558. Jézus Krisztus, itt vagyunk  
559. Igazság napja, tündökölj  
560. Szólj hozzám, Jézus  
561. Drága égi kegyelem  
562. Angyalhangok zengenek  
563. Az új esztendőben is  
564. Úr Isten, mily nagy szent neved  
565. Megváltóm él!  
566. Ó, jöjj, teremtő Szentlélek!  
567. Istenem vagy!  
568. Nincs nagyobb, mint Jézus!  
569. Ó, adj olyan hitet nekem!  
570. Az Úr irgalma végtelen  
571. Igéddel áldj meg bennünket!  
572. Drága kereszt a Golgotán  
573. Mit Isten akar énvelem  
574. Csillagfényes éjszakán  
 575. Ez esztendő fordulóján  
576. Tarts meg, Urunk, szent igédben!  
577. Lásd meg a mennyből, Úristen