Intézmény neve: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Idősek Otthona
Székhely és postacím
: 2040 Budaörs, Zombori u. 68-70.
Intézményvezető
: Borsányi Katalin
Tel
.: (06 23) 430 142
E
-mail:borsanyikatalin@metidosekotthona.hu

Gondozóházunkban 16 férőhely áll rendelkezésre, átmeneti jellegünk miatt nincs szükség a gondozási szükséglet vizsgálatára. A kérelem benyújtása után sorszámmal látjuk el a kérelmeket és ez, illetve az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete, az esetleges soron kívüli indok alapján kerülhetnek felvételre a lakók.

Térkép