Fenntartó: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
(2007. febr. 21-e óta , előtte: Oltalom Karitatív Egyesület)
Intézmény neve: Fűtött Utca; Éjjeli Menedékhely és Nappali melegedő
Intézmény vezető: Farkas Barnabás
Címe: 1086 Budapest, Dankó u. 15.
Telefonszáma: 
(06 1210 5400 /143, 114, 162, 257 mellék 
Férőhelyek száma: 100

A 2003. nyarán megvásárolt VIII. kerület, Dankó u.15 szám alatti ingatlan – jelentős átalakítás után – lehetővé tette, hogy az Egyesület tovább bővítse meglévő férőhelyei számát, új intézményeket megnyitva a rászorulók előtt. A „Fűtött Utca” elnevezésű éjjeli menedékhely és nappali melegedő télen krízis férőhelyekkel, egész évben folyamatos működésével egészíti ki a hajléktalan személyek érdekében működő többi szociális és egészségügyi szolgáltatást. Az átmeneti szállókról kiszoruló, az éjjeli menedékhelyeket rendszeren nem látogató, döntően az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek részére életmentő szolgáltatásokat biztosító, azonnali igénybevételre lehetőséget adó menedékhely. A szálláshely és a nappali melegedő feladata: a hajléktalan személyek részére krízishelyzetben azonnali segítségnyújtás. A szinte egész napos nyitva tartás (kivéve a takarítás, fertőtlenítés időpontjában) mellet, nyitottan, közvetlenül bármikor lehetőséget biztosítunk a szolgáltatások igénybevételére, illetve napközben nappali melegedőként a jogszabályban előírt tisztálkodási, ételmelegítési és nappali pihenési funkció biztosítására.

Az éjjeli menedékhely az önellátásra képes, vagy önellátásra csak segítséggel képes, illetve más egyéb lakhatással nem rendelkező, nők, és férfiak részére biztosít ideiglenes elhelyezést. A fővárosban egyedülállóan biztosítunk lehetőséget arra, hogy párkapcsolatban élők együtt vehessék igénybe a szállás szolgáltatásait, az emeleti szobákban a nők, a földszinti lakrészen a férfiak nyernek elhelyezést. Mindezekhez nemenkénti tisztálkodó helyiségek szolgálnak. A nappali melegedőt igénybe veheti bárki, aki a főváros területén nappali szolgáltatásokat (tisztálkodás, pihenés, ruhamosás, ételmelegítés, szabadidős programok, alapvető egészségügyi ellátás, tanácsadás) igényel.
Ellátottak száma:

 • az éjjeli menedékhelyen: a folyamatos, egész évben tartó működés esetén: 100 fő, krízisidőszakban még + 40 fő. 
 • a nappali melegedőben: egy időben 90 fő, napi szinten max. ennek 3-szorosa, azaz 270 fő.

A szervezet szolgáltatási területei közül a hajléktalan személyek által igénybe vehető szolgáltatások között a „Fűtött Utca” képviseli az első szintet. Ez az ellátás van a legközelebb az „utcához”, feltételrendszerét is igyekszik ehhez igazítani, hiszen elsődleges célja, hogy éjszakai szálláslehetőséggel, különösen a téli időszakban jelentkező fokozott veszélyeket (fagyás, lehűlés, betegségek) sikerüljön elkerülni, és lehetőséget biztosítani arra is, hogy tartósabb megoldású szálláshoz jusson hozzá a hajléktalan személy a későbbiekben (akár az Egyesület egyéb szociális, egészségügyi intézményeiben, akár más szolgáltatónál). Ezáltal, valamint a rendszeres szociális segítséggel a társadalmi beilleszkedés is eredményesebb lehet.

Vendégeink az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • egy éjszakára saját, névre szóló ágy (az éjjeli menedékhely esetén),
 • tisztálkodás, 
 • ruhamosás,
 • ételmelegítés,
 • okiratok megőrzése a szállón való tartózkodás ideje alatt, 
 • hiányos, elkopott ruházatuk térítésmentes pótlása,
 • postacím, elérhetőség biztosítása,
 • információ és tájékoztatás biztosítása,
 • lábadozó, a „krízis szobában”, a kórházból kikerült, vagy kórházi kezelésre váró, illetve a nem krónikus betegséggel küzdők részére, akik közül a folyamatos ápolást és orvosi segítséget igénylők az Oltalom Kórház és Orvosi Rendelő szolgáltatásait vehetik igénybe,
 • lelki gondozás,
 • TV és filmnézés, rádióhallgatás, kikapcsolódás, szabadidős programok igénybevétele,
 • ingyenes tea és pékáru osztás,
 • térítésmentes fodrászat, 
 • újságolvasási lehetőség,
 • foglalkoztatási program az arra vállalkozó személyeknek az adományok, ruhák válogatása, azok feldolgozásában, varrodai munkákban, Ezen túl van lehetőség a kézműves tevékenységekre is, amelyeket szakember irányít önkéntes segítőkkel.

A folyamatosan működő „Fűtött Utca” éjjeli menedékhelyen a legegyszerűbb bekerülési rendet alakítottuk ki, figyelemmel az azonnali segítséget igénylő, krízishelyzetben lévők ellátására:

 • egy hétnél nem régebbi intézményünk által kiadott fertőtlenítési igazolás. Ezen igazolás beszerzésére lehetőséget biztosítunk a „Fűtött Utcán” történő szűrővizsgálaton, a három napos türelmi idő alatt.
 • jelentkezés az éjjeli menedékhelyre, vagy a nappali melegedőbe,
 • a Házirend elfogadása,
 • a szállást igénybe vevők esetében érvényes ÁNTSZ által kiadott fertőtlenítési igazolás, -illetve 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő papír. (Ez utóbbi két pont csak folyamatos betartózkodás esetén érvényes, egyszeri igénybevétel alkalmával nem kötelező).
  A nappali melegedő pedig bárki által igénybe vehető, pihenésre, kulturális, szórakoztató rendezvények szervezésére is szolgál.

A „Fűtött Utca” éjjeli menedékhely és a nappali melegedő szolgáltatásai teljesen térítésmentesek.