Békés megye. Az „Oltalom” Idősek Otthona a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában 2006. óta működik Békéscsabán. Az intézmény korábban gyermekotthon volt, ezért átalakításokat és akadálymentesítést kellett végrehajtani.

Elhelyezés / férőhely
2-3 ágyas elhelyezés
Étkezés / ellátás

– teljes ellátás – napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend

Általános
Az idősek otthonába felvételüket kérhetik azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik önmagukról saját otthonukban nem tudnak gondoskodni, nincs közvetlen segítségük, vagy nincs hozzátartozójuk. A kérelmezők többsége békéscsabai lakos, sokan a közeli Kazinczy lakótelepen laknak, illetve családtagjaik laknak a környékben, ezért választják a mi intézményünket. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél. Idősotthoni ellátás napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.


Elhelyezés/férőhely:

Jelenleg két- és háromágyas szobákban 29 idős személy részére biztosítunk elhelyezési lehetőséget.

Étkezés/ellátás:

 

  • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
  • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
  • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
  • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
  • egészségmegőrző programokon való részvétel


Szolgáltatások/programok:

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, egyéni gondozási tervek kidolgozásával, a hitélet gyakorlásának biztosítását, egyéni és csoportos megbeszéléseket, konfliktuskezelést, családi és társas kapcsolatok támogatását, a szolgáltatást igénybe vevők részére koruknak, egészségi állapotuknak képességeiknek, egyéni adottságaiknak megfelelően különböző tevékenységi programok szervezését. Ezen kívül többletszolgáltatások igényelhetőek, mint például fodrászat, pedikűr.
Rendszeres programjaink között szerepel a lakókkal közös piaclátogatás, kézimunkázás, de nagy sikere szokott lenni a játékos vetélkedőknek, közös tornáknak is. A névnapok, születésnapok megünneplését igény szerint közösen megtartjuk. Nyitott programjainkra szívesen látogatnak be a hozzátartozók is. A karácsonyi ünnepségünkön nagyon sok unoka, dédunoka szerepelt, hogy örömet szerezzenek idős lakóinknak. Legnagyobb sikerélmény számunkra, ha jókedvűnek, vidámnak látjuk az időseket. A családias hangulat és befogadó légkör megteremtését fontos célunknak tekintjük.

Oltalom Karitatív Egyesület
Idősek Otthona, Békéscsaba
Cím: 5600 Békéscsaba, Tábor u. 2.
Tel.: (06 66) 638 640
E-mail: 
oltalomotthon@t-online.hu
Vezető: Komlósiné Schlett Anikó

Gondozóházunkban 29 férőhely áll rendelkezésre, átmeneti jellegünk miatt nincs szükség a gondozási szükséglet vizsgálatára. A kérelem benyújtása után sorszámmal látjuk el a kérelmeket és ez, illetve az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete, az esetleges soron kívüli indok alapján kerülhetnek felvételre a lakók.

Térkép