A szolgáltatásunk célja, feladata:

A Szolnok, Napsugár utca 19. szám alatt Idősek Otthonában történő elhelyezésről

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség között 2006. június 2-án kötött együttműködési megállapodás alapján az Egyház, ápolást- gondozást nyújtó intézményt, idősek otthonát működtet, valamint házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosít, Szolnok idős lakosainak színvonalas ellátása érdekében.
Az intézmény működését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 03-1914-4/2011. ügyszámon engedélyezte.
Engedje meg, hogy röviden bemutassam szervezetünket és tájékoztassam Önt arról, hogy milyen szolgáltatásokat biztosít az Idősek Otthona, illetve mi szükséges a bekerüléshez, a szolgáltatás igénybevételéhez.
 
Az Otthon működtetője, fenntartója: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (rövidített neve: MET), amely metodista hitelvet valló szabadegyház. Működését a magyar állam 1981. évben ismerte el, székhelye Budapesten, a VII. kerület, Dankó u. 11. sz. alatt található. Az Egyház és szervezetei több szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményt működtetnek. Az intézmények szolgáltatásai bárki által igénybe vehetők, nyitottan működnek, a rászorulók széles körének adnak segítséget.
 
A MET „Oltalom” Idősek Otthona 54 idős személy részére ad elhelyezési lehetőséget, a tartósan ellátásra, gondozásra – ápolásra szorulók részére, akik önmagukról saját lakásukban gondoskodni nem tudnak, egyedül élők, vagy családtagjaik gondozásukat nem tudják vállalni szociális helyzetük, vagy egészségi állapotuk alapján intézményi ellátásra szorulnak. Ebből 12 férőhelyen tervezzük mentálisan sérültek, demens betegek ellátását, speciális gondozását. Lakóink részére teljes körű ellátást biztosítunk, amely tartalmazza: a 24 órás szolgálatot, ápolást-gondozást, napi háromszori (szükség szerint ötszöri) étkezést, mentális segítséget, szükség esetén ruházati ellátást, mosást, textíliát, alapgyógyszert, orvosi alapellátást, a szabadidő tartalmas eltöltését, közösségi programokat.
Az Idősek Otthona felújított épületben, többségében négy ágyas szobákban (12 db négy ágyas, 3 db két ágyas szoba) várja leendő lakóit, barátságos környezetben.
Az elhelyezésért, a szolgáltatásokért havi rendszerességgel térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj személyenként 114 900.-/hó. Az Önkormányzat feltételként állította Egyházunk felé. hogy nem kérhet egyszeri bekerülési költséget, így nem kell fizetni semmi mást, csak a havi térítési díjat.
Az Oltalom Idősek Otthona integrált szervezeti formában több szociális szolgáltatást biztosít:
1.)  Idősek otthonát 54 férőhelyen országos felvevőkörzettel, de elsődlegesen Szolnok város idős lakosainak ellátása érdekében,
2.) Házi segítségnyújtást Szolnok város területén élők részére, 18 ellátásával,
3.) Étkeztetést, 10 fő részére, elsődlegesen a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan, szintén Szolnok város területén élők részére.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője szóbeli, (önkéntes választás esetén írásbeli) kérelmére történik. Kérelemre sor kerülhet az intézményben, személyesen, telefonon, vagy postai úton. Különösen az alapellátás esetében szeretnénk a közvetlen, azonnali elérhetőséget, és a szolgáltatáshoz való hozzájutás rugalmasságát megteremteni.
A kérelmező a szociális jogszabályok által előírt adatokat megadhatja személyesen, illetve az intézmény által szerkesztett kérelem nyomtatvány által.
Házi segítségnyújtás esetén az ellátottak maguk határozzák meg, hogy az intézmény által nyújtott köréből mire és milyen időtartamban tartanak igényt. Az előgondozást végző személy a gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó eljárásról tájékoztatást nyújt, valamint segíti a dokumentumok, igazolások beszerzését, a fénymásolást.
kérelemhez a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
Idősek Otthoni elhelyezés esetén:
  • egészségi állapotra vonatkozó háziorvos által kiállított igazolás,
  • jövedelem nyilatkozat,
  • vagyonnyilatkozat.

Házi segítségnyújtás esetén:

  • egészségi állapotra vonatkozó háziorvos által kiállított igazolás,
  •  jövedelem nyilatkozat.

Étkeztetés esetén:

  • jövedelemnyilatkozat.
Tudjuk, hogy nehéz döntés előtt áll, amikor mások segítségét kell kérnie, igénybe vennie. Szeretnénk még több információt adni Önnek és családtagjainak lehetőségeinkről, hozzásegíteni Önöket ahhoz, hogy körültekintően tudjanak dönteni.
A kérelem benyújtását követően minden kérelmezőt személyesen felkeresünk, egy úgynevezett előgondozás lefolytatása érdekében, aminek keretében lehetőség nyílik arra, hogy részletesebb tájékoztatást nyújtsunk, illetve az Ön helyzetéről, egészségi állapotáról tájékozódjunk.
A kérelem beadása előtt is van lehetőség személyes találkozásra, az intézmény megtekintésére, időpontot telefonszámunkon vagy az alábbi email címen egyeztethet: lakatosanka@wjlf.hu
Nagy szeretettel várjuk érdeklődését, és reméljük segítséget is tudunk biztosítani Önnek.
Lakatos Anka
intézményvezető

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Oltalom Idősek Otthona, Szolnok
Cím: 5000 Szolnok, Napsugár u. 19.
Intézményvezető:  Lakatos Anka

Tel.: (56) 887-000, (56) 887-001
E-mail: metszolnok@wjlf.hu

Gondozóházunkban 54 férőhely áll rendelkezésre, átmeneti jellegünk miatt nincs szükség a gondozási szükséglet vizsgálatára. A kérelem benyújtása után sorszámmal látjuk el a kérelmeket és ez, illetve az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete, az esetleges soron kívüli indok alapján kerülhetnek felvételre a lakók.

Térkép