Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület 
Intézmény neve: Éjjeli Menedékhely
Intézmény vezető: Rákos András
Címe: 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszáma: (06-1) 210-5400/ 103. mellék 
Férőhelyek száma: 100 , krízis időszakban 130 

 

Az Oltalom Karitatív Egyesület 1992 nyarán kapta meg 99 év használatra felújításért cserébe a VIII. kerület Dankó utca 9 szám alatti ingatlant. Az eredetileg mészárszék céljára szolgáló épület több éve állt már kihasználatlanul, rendkívül romos állapotban. Az épület egy részét Egyesületünk 1992. decemberében tudta megnyitni a rászorulók előtt, pályázati források bevonásával jelentős mértékű felújítás után. Az 50 férőhellyel megnyitott Éjjeli Menedékhely, 1993-tól 100 férőhellyel fogadja az önellátásra képes, vagy önellátásra csak segítséggel képes, illetve más egyéb lakhatással nem rendelkező férfiakat, ideiglenes elhelyezést biztosítva számukra. Az átmeneti szállókról kiszoruló, döntően az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek részére életmentő szolgáltatásokat biztosító, azonnali igénybevételre lehetőséget adó menedékhely.
Ellátottak száma: 100 fő, krízis időszakban (október 1-től április 30-ig) 130 fő.

Vendégeink az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • egy éjszakára saját, névre szóló ágy,
 • tisztálkodás, 
 • ruhamosás, ruházat pótlása (adományokból) 
 • ételmelegítés, 
 • okiratok megőrzése a szállón való tartózkodás ideje alatt, 
 • hiányos, elkopott ruházatuk térítésmentes pótlása, 
 • információ és tájékoztatás biztosítása, 
 • lábadozó, a kórházból kikerült, vagy kórházi kezelésre váró, illetve a nem krónikus betegséggel küzdők részére, akik közül a folyamatos ápolást és orvosi segítséget igénylők az Oltalom Kórház és Orvosi Rendelő szolgáltatásait vehetik igénybe, 
 • mentálhigiénés segítség nyújtás, 
 • TV és filmnézés, kikapcsolódás, szabadidős programok igénybevétele, 
 • ingyenes tea és pékáru osztás, 
 • újságolvasási lehetőség,
 • szociális munkás segítsége

Hivatalos ügyintézés: 

 • álláskeresés, kapcsolatfelvétel a munkaadókkal, 
 • átképzési-, továbbképzési lehetőségek felkutatása, 
 • hivatalos iratok (papírok) beszerzése, 
 • társadalombiztosítási ellátások ügyintézése, 
 • további lakhatási lehetőségek felkutatása, 
 • más szociális ellátással foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartás.

A szinte folyamatosan működő Éjjeli menedékhelyen a legegyszerűbb bekerülési rendet alakítottuk a ki, figyelemmel az azonnali segítséget igénylő, krízishelyzetben lévők ellátására: 

 • jelentkezés az ügyeletesnél,
 • a Házirend elfogadása, 
 • érvényes ÁNTSZ által kiadott fertőtlenítési igazolás, 
 • illetve 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő papír.

 

Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai teljesen térítésmentesek. 
A felvételre került hajléktalanok adatai a „fekvésrendbe” kerülnek bejegyzésre. A szociális munkás, szociális gondozó vezeti az éjjeli menedékhely szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó dokumentációt.
A szociális munkások rendszeres információt és tanácsadást biztosítanak a hajléktalan személyek élethelyzetéhez igazodó problémák megoldásában.