Hivatalos ügyintézés:

 • álláskeresés, kapcsolatfelvétel munkaadókkal
 • átképzési-, továbbképzési lehetőségek felkutatása
 • hivatalos iratok beszerzése
 • társadalombiztosítási ellátások ügyintézése
 • szociális ellátási lehetőségek megkeresése
 • alap-, illetve szakellátáshoz való irányítás
 • további lakhatási lehetőségek felkutatása
 • más szociális ellátással foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartás

Elsődleges feladatok:

 • egyénre szabott bánásmód, egyéni esetkezelés
 • a reszocializációhoz szükséges készségek képességek közös felmérése, felismerése, azok megerősítése, szükség esetén helyreállítása, és annak segítése
 • családi- és társadalmi kapcsolatok ápolása, illetve helyreállítása, és annak segítése
 • hivatalos ügyek intézésében való segítség nyújtás
 • intézményen belüli közösségi élet szervezése

Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület
Intézet neve: Női Átmeneti Hajléktalan Szálló
Intézet vezető: Kissné Erdélyi Erzsébet
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 10.
Telefon: (06-1) 266-9047; (06-1)267-0131
e-mail: noiszallo@oltalom.hu
Férőhelyek száma: 64 fő 

Az Egyesület 2000. január 1-től vállalta át a szálló működtetésének feladatát a Fővárosi Önkormányzattól.

A szálló komfortfokozatánál és szolgáltatásának jellegénél fogva olyan egyedülálló hajléktalan nők részére biztosít elhelyezést, akik partneri készséget tanúsítanak saját sorsuk, életvitelük rendezése érdekében.

Szakmai munka:

 • a lakók ügyeinek intézése
 • társadalmi integrációjuk elősegítése
 • az alapvető fizikális-, mentális-, és szociális szükségletek kielégítése.